Nổi bật 1 Thêm trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ...

Thêm trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/7/2020

1723
Thêm trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/7/2020

Để tránh tình trạng người lao động trục lợi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật hiện hành quy định trong một số trường hợp, người lao động sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thêm trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ 15/7/2020

13 Trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 21 Nghị định 28/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các trường hợp:

 • Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định.
 • Có việc làm:

+ Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Ngày có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực (quy định mới);

+ Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm là được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định;

+ Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với người lao động là chủ doanh nghiệp.

Ngày có việc làm là ngày thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động (quy định mới);

+ Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an:

Ngày thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an là ngày người lao động nhập ngũ.

 • Hưởng lương hưu hàng tháng:

Ngày nghỉ hưu là ngày đầu tiên tính hưởng lương hưu được ghi trong quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

 • Sau 02 lần người lao động từ chối việc làm do trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được xác định là không có lý do chính đáng bao gồm:

+ Việc làm phù hợp với ngành nghề, trình độ đã được đào tạo;

+ Việc làm mà người lao động đó đã từng làm được ghi trong phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm nhưng không đến tham gia dự tuyển lao động;

+ Người lao động đã tham gia dự tuyển theo giới thiệu của trung tâm dịch vụ việc làm và được người sử dụng lao động tuyển dụng nhưng không nhận việc, trừ trường hợp việc đó không đúng như thông báo tuyển lao động (quy định mới).

 • Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, 03 tháng liên tục không thông báo hàng tháng về việc tìm kiếm việc làm với trung tâm dịch vụ việc làm.
 • Ra nước ngoài định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng:

Ngày ra nước ngoài định cư, đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là ngày người lao động xuất cảnh.

 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên:

Ngày đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên là ngày nhập học được ghi trong giấy báo nhập học (quy định mới).

 • Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp:

Ngày bị xử phạt là ngày người lao động bị xử phạt theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 • Chết.

Ngày xác định người lao động chết là ngày ghi trong giấy chứng tử.

 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc:

Ngày chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc là ngày bắt đầu thực hiện biện pháp xử lý hành chính được ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 • Bị tòa án tuyên bố mất tích:

Ngày người lao động mất tích được xác định trong quyết định của tòa án.

 • Bị tạm giam, phạt tù:

Ngày bị tạm giam, phạt tù là ngày bắt đầu thực hiện quyết định tạm giam, chấp hành hình phạt tù của cơ quan có thẩm quyền.

Quyền lợi của người bị dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Những quyền lợi này không phải người lao động nào cũng được hưởng. Bởi theo khoản 9 Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP:

Nếu người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp:

 • Có việc làm
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an
 • Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên
 • Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc
 • Bị tòa án tuyên bố mất tích
 • Bị tạm giam, phạt tù

Thì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với thời gian còn lại mà chưa nhận trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trừ trường hợp người lao động có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên mà không thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm.

Xem thêm

Tất tần tật những quy định doanh nghiệp cần biết khi tổ chức hội chợ, triển lãm

Tải miễn phí mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Tải về Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất

Hướng dẫn tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Kỳ kế toán và những quy định quan trọng cần nắm rõ