Nổi bật 2 Trình tự các bước xác nhận số thuế đã nộp tại Việt...

Trình tự các bước xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với người nước ngoài

810
Trình tự các bước xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với người nước ngoài

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu trình tự các bước xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam đối với đối tượng cư trú của nước ngoài theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú của nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam gửi đến Cục Thuế.

Trường hợp một đối tượng cư trú của Nước ký kết Hiệp định với Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định của Hiệp định và pháp luật thuế Việt Nam muốn xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam để được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại nước cư trú chuẩn bị hồ sơ đề nghị đến Cục Thuế nơi đăng ký nộp thuế theo quy định.

Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận

– Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ. Ghi thời gian nhận hồ sơ. Ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính. Công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

2. Hồ sơ cần thiết trong các trường hợp cụ thể

a. Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam:

 • Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Bản gốc (hoặc bản chụp đã được chứng thực) Giấy chứng nhận cư trú của nước cư trú do Cơ quan thuế cấp. Ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào.
 • Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định.

b. Trường hợp người nộp thuế không thể cung cấp đủ các thông tin hoặc các tài liệu theo yêu cầu

Đề nghị giải trình cụ thể tại Giấy đề nghị mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC để Cơ quan thuế xem xét, quyết định.

c. Trường hợp người nộp thuế đề nghị xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được hưởng ưu đãi thuế và được coi như số thuế đã nộp để khấu trừ số thuế khoán tại nước nơi cư trú:

 • Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định theo mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Giấy chứng nhận cư trú do Cơ quan thuế của nước cư trú cấp. Ghi rõ là đối tượng cư trú trong kỳ tính thuế nào.
 • Giấy uỷ quyền trong trường hợp người nộp thuế uỷ quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định.

3. Đối tượng và thời hạn giải quyết

 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, không bao gồm thời gian bổ sung và giải trình hồ sơ.
 • Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế nơi đối tượng đăng k‎ý thuế cấp giấy xác nhận thuế thu nhập đã nộp tại Việt Nam theo mẫu số 04/HTQT hoặc mẫu số 05/HTQT, hoặc xác nhận số thuế phát sinh tại Việt Nam nhưng không phải nộp do được ưu đãi thuế dành cho đối tượng đề nghị.
 • Lệ phí (nếu có): Không.
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị xác nhận số thuế đã nộp tại Việt Nam theo Hiệp định mẫu số 03/HTQT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có.

4. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
 • Khoản 5, Điều 44, Chương V, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Mời bạn đọc tải về mẫu Mẫu đơn, mẫu tờ khai đính kèm TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu file Excel tính tiền thưởng Tết cho nhân viên

Tải về mẫu hợp đồng thi công xây dựng đầy đủ nhất

Tải về ngay mẫu giấy đề nghị thanh lý hàng tồn kho

Tải về miễn phí mẫu file Excel in bìa sổ sách kế toán

Tải về miễn phí mẫu văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế