Kinh nghiệm Kế toán viên sơ cấp là ai? Đặc điểm của kế toán...

Kế toán viên sơ cấp là ai? Đặc điểm của kế toán viên sơ cấp

2403
Kế toán viên sơ cấp là ai? Đặc điểm của kế toán viên sơ cấp

Kế toán viên sơ cấp (tiếng Anh: Junior Accountant) là người có nhiệm vụ duy trì và tổng hợp các báo cáo tài chính và báo cáo tuân thủ các qui định và yêu cầu của chính phủ.

Kế toán viên sơ cấp là ai? Đặc điểm của kế toán viên sơ cấp

Kế toán viên sơ cấp là ai?

Kế toán viên sơ cấp tiếng Anh là Junior Accountant. Kế toán viên sơ cấp là người có nhiệm vụ duy trì và tổng hợp các báo cáo tài chính và báo cáo tuân thủ các qui định và yêu cầu của chính phủ.

Kế toán viên sơ cấp có thể phân tích bảng cân đối kế toán, quản lí tài khoản sổ cái, cập nhật báo cáo tài chính, duy trì các khoản phải thu và các khoản phải trả, trả lương hàng tháng và lập báo cáo tài chính.

Kế toán viên, kiểm toán viên và kiểm toán viên sơ cấp thường làm việc toàn thời gian. Họ có thể buộc phải làm them ngoài giờ trong mùa thuế hoặc vào cuối năm tài chính.

Đặc điểm của Kế toán viên sơ cấp

Nhiệm vụ và triển vọng nghề nghiệp trong tương lai cho một kế toán viên phụ thuộc vào tình huống và khả năng của kế toán viên đó.

Một kế toán viên sơ cấp là vị trí thấp nhất trong bộ phận kế toán của một công ty kế toán, kiểm toán hoặc chính phủ.

Kế toán viên sơ cấp cần phải có hứng thú với ngành tài chính. Kế toán viên phải tìm hiểu các hoạt động trong và ngoài ngành mà họ làm việc vì họ cần phải hiểu rõ tất cả các chi phí, doanh thu và đầu tư có liên quan đến một thực thể kinh doanh.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của một kế toán viên sơ cấp sẽ khác nhau trong tổ chức, nhưng chủ yếu bao gồm công việc kế toán cho tất cả các giao dịch kinh doanh.

Đơn cử như như lập nhật kí theo dõi, cập nhật báo cáo tài chính, lập báo cáo tài chính hàng tháng, tính thuế biên chế, kiểm toán và duy trì các khoản phải thu và các khoản phải trả.

Tất cả điều này sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của người quản lí khi kế toán viên sơ cấp thực hiện công việc kế toán và đối mặt với các tình huống khách hàng khác nhau.

Bằng cử nhân kế toán cùng với năng lực tập trung chú ý cao đến từng chi tiết là điều kiện tiên quyết cho vị trí này.

Các thuộc tính mong muốn khác bao gồm năng khiếu toán học, khả năng phân tích, khả năng giữ tài liệu, tính tổ chức tốt và hứng thú với ngành tài chính.

Một kế toán viên sơ cấp cần phải sử dụng phần mềm kế toán, vì vậy khả năng sử dụng và tìm hiểu các hệ thống máy tính cũng là một trong những yếu tố cần thiết.

Vị trí kế toán viên sơ cấp sẽ phù hợp với những người thích toán học và quan tâm đến tài chính. Kế toán viên trẻ có tiềm năng thu nhập trên trung bình và có cơ hội được tiếp cận với nhiều khách hàng.

Nhu cầu nghề kế toán có thể bền vững theo thời gian, vì các tập đoàn và doanh nghiệp nhỏ liên tục yêu cầu dịch vụ kế toán.

Xem thêm

Mẹo quyết toán thuế TNDN mà kế toán cần nắm chắc trong lòng bàn tay

Hướng dẫn cách nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN qua mạng

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 cho người mới làm kế toán

Hướng dẫn chi tiết kế toán giá thành trong công ty vận tải

Cách giảm hàng tồn kho ảo mà kế toán cần nắm rõ

Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán