Mẫu hóa đơn Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn...

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

1389

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu chưa kê khai thì phải lập biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39/2014. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với bạn đọc mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.

Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập là gì?

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai Thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Cách viết biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Trên biên bản thu hồi phải thể hiện rõ những nội dung sau:

– Loại hóa đơn:

  • Hoá đơn giá trị gia tăng: Mẫu số 01GTKT
  • Hoá đơn bán hàng: Mẫu số 02GTTT
  • Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan): Mẫu số 07KPTQ

– Các chứng từ được quản lý như hóa đơn gồm:

  • Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ: Mẫu số 03XKNB
  • Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý: Mẫu số 04HGD

– Ký hiệu hóa đơn: Ký hiệu hoá đơn có 06 ký tự đối với hoá đơn của các tổ chức, cá nhân tự in và đặt in và 8 ký tự đối với hoá đơn do Cục Thuế phát hành.

– Số hóa đơn;

– Ngày lập của hóa đơn: Ngày trên biên bản và ngày trên hóa đơn mới phải cùng ngày.

– Lý do thu hồi;

– Sau khi lập xong biên bản thu hồi, 02 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật) và đóng dấu vào biên bản xác nhận và xuất lại hóa đơn mới.

Lưu ý: Nếu là hóa đơn viết sai đã kê khai thì không được thu hồi mà phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và xuất hóa đơn điều chỉnh.

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo quy định mới nhất 2020

Tải về mẫu bảng kê thanh toán công tác phí chi tiết nhất

Tải về ngay mẫu báo cáo số liệu người lao động bị ngừng việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid – 19