Quy định Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế từ...

Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế từ ngày 01/07/2020

284
Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế từ ngày 01/07/2020

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế mới được thay đổi từ ngày 01/07/2020 khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực. Theo đó sẽ có những thay đổi quan trọng đối với các thí sinh muốn tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ này.

Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế từ ngày 01/07/2020

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế theo thông Tư 117

Theo quy định trước đây, tại Thông tư 117/2012/TT-BTC và Thông tư 51/2017/TT-BTC. Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế là:

-Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự

-Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về kinh tế, kế toán, kiểm toán, luật, thuế, tài chính, ngân hàng.

-Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí chuyên ngành trên từ đủ hai năm trở lên tính từ thời gian tốt nghiệp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi.

-Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định.

Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế từ ngày 01/07/2020

Những thay đổi quan trọng từ ngày 01/07/2020

Tuy nhiên từ ngày 01/07/2020 khi Luật Quản lý thuế năm 2019 có hiệu lực. Ngoài các điều kiện về tính hợp lệ của hồ sơ và năng lực hành vi dân sự thì điều kiện dự thi mới được thay đổi như sau:

-Có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định.

-Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế từ 36 tháng trở lên sau khi tốt nghiệp đại học.

-Cũng theo quy định mới thì nhân viên đại lý thuế (người được cấp chứng chỉ đại lý thuế làm các thủ tục về thuế) phải tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

Dễ nhận thấy điều kiện dự thi chứng chỉ mới này cũng tương đương với điều kiện dự thi chứng chỉ kế toán.

Vậy nên hiện nay Luật mới nới rộng phạm vi hoạt động cho đại lý thuế.

Đó là được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Nhưng phải thỏa mãn điều kiện có ít nhất một nhân viên có chứng chỉ kế toán viên. (Theo quy định tại Điều 150 Luật 38/2019/QH14).

Trên đây là điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế mới nhất theo quy định hiện nay. Có thể thấy điều kiện dự thi ngày càng cao và càng khắt khe hơn phần nào chứng minh chất lượng, cũng như tầm quan trọng của chứng chỉ đại lý thuế.

Xem thêm:

Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời dịch bệnh Covid-19

Chi tiết về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm và mức xử phạt khi nộp chậm

Vi phạm trong cấp Chứng chỉ kế toán trưởng bị xử phạt thế nào?