Tags điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế
Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế từ ngày 01/07/2020

Thay đổi điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế...

Điều kiện dự thi chứng chỉ đại lý thuế mới được thay đổi từ ngày 01/07/2020 khi Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.