Các mức phạt với hành vi vi phạm quy định về lập, trình bày, nộp và công khai BCTC

Đăng bởi Vũ Thị Quỳnh Trang - 21/05/2020
ketoan.vn
70 Lượt đọc

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập, trình bày, nộp và công khai báo cáo tài chính (BCTC) quy định như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu tại bài viết dưới đây.

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về BCTC

1. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính

Căn cứ theo Điều 11, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hành vi vi phạm về lập và trình bày báo cáo tài chính có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định.
 • Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Khi vi phạm một trong các hành vi sau sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng:

 • Lập không đủ các báo cáo tài chính theo quy định.
 • Mẫu báo cáo tài chính áp dụng khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán. Ngoại trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định.
 • Báo cáo tài chính lập không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

 • Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác làm giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng hành vi này chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng hành vi này nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Để khắc phục hậu quả đơn vị phải:

– Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với hành vi:

 • Không lập báo cáo tài chính theo quy định.
 • Báo cáo tài chính lập không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán.
 • Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

– Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man.

2. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

Xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về BCTC

Căn cứ theo Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, hành vi vi phạm về lnộp và công khai báo cáo tài chính có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Các hành vi áp dụng mức phạt này như sau:

 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 3 tháng so với thời hạn quy định.
 • Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 3 tháng so với thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

Các hành vi áp dụng mức phạt này như sau:

 • Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung.
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 3 tháng trở lên so với thời hạn quy định.
 • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Công khai báo cáo tài chính chậm từ 3 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

Các hành vi áp dụng mức phạt này bao gồm:

 • Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật.
 • Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

Các hành vi áp dụng mức phạt này bao gồm:

 • Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả

Để khắc phục hậu quả đơn vị phải buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi:

 • Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính.
 • Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính.

Trên đây là các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về BCTC. Mời bạn đọc tham khảo.

Xem thêm:

Chi tiết về các mô hình tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp

Tìm hiểu trình tự luân chuyển chứng từ thu, chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Các mức xử phạt khi vi phạm quy định liên quan đến Chứng chỉ kế toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *