Kinh nghiệm Lý thuyết kế toán là gì? Các đặc điểm của Lý thuyết...

Lý thuyết kế toán là gì? Các đặc điểm của Lý thuyết kế toán bạn cần nhớ

1935
Lý thuyết kế toán là gì? Các đặc điểm của Lý thuyết kế toán bạn cần nhớ

Lý thuyết kế toán (tiếng Anh: Accounting Theory) là một tập hợp các giả định, khuôn khổ và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc báo cáo tài chính.

Lý thuyết kế toán là gì? Các đặc điểm của Lý thuyết kế toán bạn cần nhớ

Lý thuyết kế toán là gì?

Lý thuyết kế toán trong tiếng Anh là Accounting Theory. Lý thuyết kế toán là một tập hợp các giả định, khuôn khổ và phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc báo cáo tài chính. Nghiên cứu về Lý thuyết kế toán bao gồm việc xem xét cả nền tảng lịch sử của thực tiễn kế toán, cũng như cách thức thực hành kế toán được thay đổi và thêm vào khung pháp lí điều chỉnh báo cáo tài chính.

Tìm hiểu về lý thuyết kế toán

Tất cả các Lý thuyết về kế toán bị ràng buộc bởi khung khái niệm của kế toán. Bộ khung này được cung cấp bởi Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Tài chính (FASB), một tổ chức độc lập hoạt động để phác thảo và thiết lập các mục tiêu chính của báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, cả công và tư nhân.

Hơn nữa, Lý thuyết kế toán có thể được coi là lí luận logic giúp đánh giá và hướng dẫn thực hành kế toán. Lý thuyết kế toán, khi các tiêu chuẩn quy định phát triển, cũng giúp phát triển các quy trình và thủ tục kế toán mới.

Tính hữu dụng

Khía cạnh quan trọng nhất của lí thuyết kế toán là tính hữu dụng. Trong thế giới tài chính doanh nghiệp, điều này có nghĩa là tất cả các báo cáo tài chính cần cung cấp thông tin quan trọng mà người đọc báo cáo tài chính có thể sử dụng để đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt. Điều này cũng có nghĩa là Lý thuyết kế toán là linh hoạt có chủ ý để nó có thể tạo ra thông tin tài chính hiệu quả, ngay cả khi môi trường pháp lí thay đổi.

Sự phù hợp

Ngoài tính hữu dụng, Lý thuyết kế toán cho biết tất cả các thông tin kế toán phải phù hợp, đáng tin cậy, có thể so sánh và nhất quán. Điều này về cơ bản có nghĩa là tất cả các báo cáo tài chính cần phải chính xác và tuân thủ nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Tuân thủ GAAP cho phép việc lập báo cáo tài chính phù hợp với tài chính trong quá khứ của công ty và có thể so sánh với tài chính của các công ty khác.

Hoạt động theo 4 giả định

Cuối cùng, Lý thuyết kế toán yêu cầu tất cả các chuyên gia tài chính kế toán hoạt động theo 4 giả định. Giả định đầu tiên nói rằng một doanh nghiệp là một thực thể riêng biệt với chủ sở hữu hoặc chủ nợ của nó. Thứ hai, trong tương lai một công ty sẽ tiếp tục tồn tại và không phá sản. Giả định thứ ba cho rằng tất cả các báo cáo tài chính được qui về một đồng tiền duy nhất (Ví dụ: USD, VND…). Cuối cùng, tất cả các báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở hàng tháng hoặc hàng năm.

Xem thêm:

Nợ phải trả là gì? Điều kiện ghi nhận nợ phải trả thế nào?

Chi phí là gì? Điều kiện ghi nhận chi phí trong đơn vị kế toán?

Thu nhập là gì? Điều kiện ghi nhận thu nhập trong đơn vị kế toán?