Mẫu chứng từ tiền tệ Tải ngay mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông...

Tải ngay mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo Thông tư 200

4399

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng được sử dụng để hoàn ứng số tiền đã tạm ứng và ghi sổ kế toán. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ chia sẻ với các bạn mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là gì?

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng được sử dụng làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. Người nhận tạm ứng sẽ phải làm Giấy thanh toán tiền tạm ứng khi hoàn thành công việc được giao.

Những lưu ý khi sử dụng Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Các chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan để thanh toán toàn bộ số tiền tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch (nếu có). Thông qua loại giấy này, người tạm ứng biết rõ được tình hình sử dụng khoản tạm ứng của mình:

  • Trường hợp không sử dụng hết thì phải nộp lại vào quỹ. Nếu không nộp thì kế toán sẽ trừ vào lương hàng tháng của người lao động.
  • Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì người lao động sẽ được chi bổ sung số còn thiếu.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

Góc trên, bên trái của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, bộ phận công tác hoặc địa chỉ của người thanh toán.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, ghi vào cột 1 như sau:

Mục I – Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này.

  • 1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.
  • 2. Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các Phiếu chi tạm ứng để ghi. Mỗi Phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II – Số tiền đề nghị thanh toán: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III – Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại: Ghi số không sử dụng hết, nộp lại đơn vị.

Mục IV – Số thiếu đề nghị chi bổ sung: Ghi số người lao động còn được thanh toán.

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng do kế toán lập. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc duyệt. Người đề nghị thanh toán tạm ứng ký xác nhận trước khi nhận hoặc nộp trả lại tiền. Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng.

Mời bạn đọc tải về mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Mời bạn đọc tải về mẫu đơn đặt hàng mới nhất năm 2020

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Tải về mẫu file Excel xây dựng thang bảng lương theo quy định mới nhất 2020