Kinh nghiệm Thuế bị truy thu là gì? Chậm nộp thuế bị phạt ra...

Thuế bị truy thu là gì? Chậm nộp thuế bị phạt ra sao?

555
Thuế bị truy thu là gì? Chậm nộp thuế bị phạt ra sao?

Thuế bị truy thu (tiếng Anh: Back Taxes) là các loại thuế chưa được thanh toán một phần hoặc toàn bộ trong năm khi chúng đáo hạn.

Thuế bị truy thu là gì? Chậm nộp thuế bị phạt ra sao?

Thuế bị truy thu là gì?

Thuế bị truy thu trong tiếng Anh là Back Taxes. Thuế bị truy thu là các loại thuế chưa được thanh toán một phần hoặc toàn bộ trong năm khi chúng đáo hạn. Việc truy thu thuế là một quyết định hành chính của cơ quan thuế, yêu cầu đối tượng nộp thuế phải nộp phần thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Tìm hiểu về thuế bị truy thu

Thuế bị truy thu đề cập đến các khoản nợ thuế từ năm trước đó. Người nộp thuế có thể cố ý hoặc vô ý chưa nộp đủ thuế. Các lí do này bao gồm: việc kê khai thu nhập và không thực hiện nghĩa vụ thuế; không báo cáo tất cả thu nhập kiếm được trong năm tính thuế; bỏ qua việc khai thuế trong năm tính thuế nhất định.

Ở Mỹ, nếu thuế vẫn chưa được thanh toán sau khi đã có nhiều thông báo được gửi đi bởi Sở Thuế vụ, một khoản phí phạt tối thiểu từ $100 đến $435 tùy thuộc vào ngày đáo hạn, sẽ được tính ngoài lãi suất cho số tiền chưa thanh toán, là 0,5% mỗi tháng người nộp thuế bị trễ, lên tới 25%.

Thuế bị truy thu không được trả lại có thể là một vấn đề nghiêm trọng đối với nhiều người nộp thuế không có đủ phương tiện để chi trả. Tùy thuộc vào hoàn cảnh, chính phủ có thể thực hiện một số chiến lược để xử lí các khoản thuế bị truy thu, chẳng hạn như các khoản phí cấp bách, yêu cầu người nộp thuế phải trả tiền ngay lập tức hoặc đôi khi đưa ra một chương trình tiết lộ tự nguyện giúp tránh các cáo buộc hình sự và cho phép nhiều lựa chọn thanh toán.

Chậm nộp thuế bị phạt ra sao?

Tại Việt Nam, xử lí đối với việc chậm nộp tiền thuế, tiền phạt được qui định tại Điều 41, Thông tư 166/2013/TT-BTC như sau:

1. Xử lí đối với việc chậm nộp tiền thuế được thực hiện theo qui định của Luật quản lý thuế và các văn bản qui định chi tiết thi hành Luật quản lí thuế.

Đối với trường hợp khai thiếu thuế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì áp dụng tính tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu tính cho thời gian chậm nộp. Trường hợp, quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày người nộp thuế phải nộp tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt hoặc quyết định xử lí truy thu thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì người nộp thuế bị tính tiền chậm nộp tiền thuế theo mức 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Xử lí đối với việc chậm nộp tiền phạt

a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt, chậm nộp tiền phạt so với thời hạn thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế qui định tại Điều 33 Thông tư này thì phải nộp đủ số tiền phạt và tiền chậm nộp tiền phạt theo mức 0,05%/ngày tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

b) Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời gian xem xét, quyết định miễn, giảm phần còn lại tiền phạt hoặc cho phép nộp tiền phạt nhiều lần; cá nhân vi phạm hành chính thuế được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo qui định của pháp luật.

3. Số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ qui định và được tính từ ngày kế tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến ngày liền kề trước ngày cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

Xem thêm:

Tải về toàn bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11

Bị mất việc vì Covid-19, bạn sẽ được hưởng những trợ cấp gì?

Hạch toán tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược chuẩn theo Thông tư 200