Kinh nghiệm Quyền lưu giữ tài sản là gì? Hiểu đúng về lưu giữ...

Quyền lưu giữ tài sản là gì? Hiểu đúng về lưu giữ tài sản

513

Quyền lưu giữ tài sản (tiếng Anh: Lien) là một yêu cầu hoặc quyền hợp pháp về tài sản để thực hiện thế chấp nhằm đáp ứng một khoản nợ.

Quyền lưu giữ tài sản là gì? Hiểu đúng về lưu giữ tài sản

Quyền lưu giữ tài sản (Lien) là gì?

Quyền lưu giữ tài sản trong tiếng Anh là Lien. Đây là một yêu cầu hoặc quyền hợp pháp về tài sản để thực hiện thế chấp nhằm đáp ứng một khoản nợ. Quyền giữ thế chấp có thể được thiết lập bởi chủ nợ hoặc quyết định có tính pháp lí của tòa án.

Quyền lưu giữ tài sản đảm bảo một nghĩa vụ cơ bản, chẳng hạn như trả nợ. Nếu nghĩa vụ cơ bản không được thỏa mãn, chủ nợ có thể thu giữ tài sản là đối tượng của quyền lưu giữ. Có nhiều loại tài sản được sử dụng để bảo đảm quyền lưu giữ.

Hiểu về quyền lưu giữ tài sản

Quyền lưu giữ tài sản cung cấp cho chủ nợ quyền hợp pháp để chiếm giữ và bán tài sản đảm bảo của người đi vay không đáp ứng các nghĩa vụ của khoản vay hoặc hợp đồng. Tài sản là đối tượng của quyền lưu giữ tài sản không thể được bán đi bởi chủ sở hữu mà không có sự đồng ý của người có quyền lưu giữ tài sản.

Quyền lưu giữ tài sản có thể tự nguyện hoặc bắt buộc, ví dụ như quyền lưu giữ tài sản đối với tài sản cho khoản nợ. Tuy nhiên, cũng có quyền lưu giữ tài sản không tự nguyện hoặc do luật pháp ấn định khi chủ nợ tìm kiếm các hoạt động pháp lí đối với khoản không thanh toán, quyền lưu giữ tài sản được áp dụng lên các tài sản như bất động sản hoặc tài khoản ngân hàng.

Một số tài sản thế chấp được đệ trình lên chính phủ để cho công chúng biết rằng người có quyền lưu giữ tài sản có lợi ích đối với tài sản hoặc bất động sản. Hồ sơ công khai của một tài sản được lưu giữ phải được giải phóng trước khi tài sản có thể được bán.

Graphic design and color swatches and pens on a desk. architectural drawing with work tools and accessories. Free Photo

Các loại quyền lưu giữ tài sản

Có rất nhiều loại quyền lưu giữ tài sản và người có quyền lưu giữ tài sản. Quyền lưu giữ tài sản có thể được thực hiện bởi các tổ chức tài chính, chính phủ và các doanh nghiệp nhỏ. Dưới đây là một số quyền lưu giữ tài sản phổ biến.

Quyền lưu giữ tài sản của ngân hàng:

Quyền lưu giữ tài sản thường được cấp khi một cá nhân có một khoản nợ đối với ngân hàng để chi trả một tài sản. Ví dụ, nếu một cá nhân chi trả tiền xe cộ, người bán có thể nhận khoản thanh toán bằng cách sử dụng các quỹ đã đi vay từ ngân hàng. Đến lượt mình, ngân hàng sẽ được cấp quyền lưu giữ tài sản là chiếc xe này.

Nếu người đi vay không trả lại khoản vay được thì ngân hàng sẽ thực hiện quyền lưu giữ, chiếm giữ chiếc xe, bán nó để chi trả khoản vay. Nếu người đi vay trả đầy đủ khoản vay, ngân hàng sẽ bãi bỏ quyền lưu giữ, cá nhân đó sẽ thực sự sở hữu chiếc xe.

Quyền lưu giữ tài sản của tòa án:

Quyền lưu giữ được thực hiện đối với các tài sản amng ra xét xử. Quyền lưu giữ tài sản của tòa án giúp bị đơn chi trả tiền trong trường hợp không có khoản thanh toán nợ tài sản bị tố cáo.

Ngoài ra còn có quyền lưu giữ máy móc, quyền lưu giữ bất động sản, quyền lưu giữ tài sản thế chấp thuế.

Xem thêm:

Tải về toàn bộ Luật Thương mại số 36/2005/QH11

Bị mất việc vì Covid-19, bạn sẽ được hưởng những trợ cấp gì?

Hạch toán tài khoản 344 – Nhận ký quỹ, ký cược chuẩn theo Thông tư 200