Hóa đơn Hóa đơn điện tử Bắt buộc dùng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 hay 01/07/2022?

Bắt buộc dùng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 hay 01/07/2022?

1022
Thời điểm bắt buộc dùng hoá đơn điện tử là 01/11/2020 hay 01/07/2022?

Nhiều người thắc mắc thời hạn bắt buộc chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử là 1/7/2022 hay 1/11/2020? Câu trả lời sẽ có trong bài viết dưới đây.

Bắt buộc dùng hoá đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 hay 01/07/2022?

Lùi thời điểm bắt buộc dùng hoá đơn điện tử?

Trước đây, theo khoản 2 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử quy định: Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định Nghị định 119/2018 thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Tuy nhiên mới đây, Quốc hội thông qua Luật Quản lý thuế vào ngày 13/6/2019. Tại khoản 2 Điều 151 quy định rõ:

– Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022;

– Khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Luật Quản lý thuế trước ngày 01/7/2022.

Entrepreneur working with bills Free Photo

Không ít người thắc mắc về thời điểm phải sử dụng hóa đơn điện tử

Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 chỉ quy định về khái niệm hóa đơn điện tử; nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; dùng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; dịch vụ về hóa đơn điện tử, dịch vụ về hóa đơn điện tử mà không quy định thời điểm đăng ký áp dụng, khởi tạo hóa đơn điện tử. Do đó, thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể:

* Thời điểm đăng ký áp dụng dùng hóa đơn điện tử

Theo khoản 3 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC thì từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

* Thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020.

Xem thêm:

Hướng dẫn tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Kỳ kế toán và những quy định quan trọng cần nắm rõ

Tải về mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định