Tags Biên bản thu hồi hóa đơn
Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn

Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và...

Khi lập hóa đơn, nếu có sai sót dù lớn hay nhỏ thì đều phải thu hồi để điều chỉnh, sửa chữa hoặc hủy...

Mời bạn đọc tải về mẫu Biên bản thu hồi hóa...

Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để xuất bán hàng hóa, dịch vụ mà bị sai nếu chưa kê khai thì phải lập...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.