Hóa đơn Hóa đơn điện tử Có được sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa...

Có được sử dụng cùng lúc hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy không?

414

“Có được sử dụng cùng lúc hai loại hóa đơn là hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy được không?”. Đây là câu hỏi mà rất nhiều người vẫn còn phân vân. Hãy cùng Ketoan.vn tìm hiểu câu trả lời tại bài viết sau đây.

Doanh nghiệp có được sử dụng cùng lúc hai loại hóa đơn không?

Được phép sử dụng song song hai loại hóa đơn đến 31/10/2020

Doanh nghiệp được phép sử dụng đồng thời hai loại hóa đơn từ nay cho đến 31/10/2020. Sở dĩ như vậy là vì theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP: doanh nghiệp có 2 năm để thực hiện chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, từ 1/11/2018 đến 31/10/2020. Trong 2 năm này, việc sử dụng hóa đơn điện tử vẫn thực hiên theo Thông tư 32/2011/TT-BTC. Trong đó:

Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định như sau:

“Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.”

Đồng thời Khoản 2, Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP cũng quy định:

“2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Lưu ý khi sử dụng song song hai loại hóa đơn

Như vậy, trước ngày 31/10/2020, doanh nghiệp vẫn được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử. Tuy nhiên doanh nghiệp cần phải hiểu rõ bản chất của việc sử dụng song song này để không xảy ra sai sót. Khi sử dụng cùng lúc 2 loại hóa đơn, doanh nghiệp phải lưu ý một số điều sau:

  • Không được sử dụng cùng lúc 2 loại hóa đơn cho một đơn hàng cụ thể. Tức là với mỗi lần bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp phải sử dụng 1 loại hóa đơn cụ thể. Khi dùng hóa đơn giấy rồi thì không dùng hóa đơn điện tử và ngược lại.
  • Chỉ có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với các lần bán hàng hóa, dịch vụ khác nhau.
  • Doanh nghiệp phải lập thông báo phát hành hóa đơn với từng hình thức hóa đơn trước khi sử dụng.
  • Hàng quý, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế.

Bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020

Căn cứ pháp lý

Trích Khoản 2 và Khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

“2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.”

“4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.”

Như vậy, kể từ ngày 1/11/2020 thì toàn bộ các doanh nghiệp phải chuyển đổi hình thức hóa đơn sang hóa đơn điện tử. Cũng từ 1/11/2020 các Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sẽ hết hiệu lực. Việc áp dụng hóa đơn sẽ hoàn toàn thực hiện theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Xử lý hóa đơn giấy

Trước ngày 1/11/2020, doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Ktừ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã hay không có mã của cơ quan thuế, doanh nghiệp phải hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có).

Trên đây là câu trả lời cho vấn đề mà nhiều doanh nghiệp vẫn thắc mắc. Doanh nghiệp cần nắm bắt thông tin này để chủ động trong công việc của mình. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hướng dẫn tính thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định mới nhất

Kỳ kế toán và những quy định quan trọng cần nắm rõ

Tải về mẫu Biên bản đánh giá lại tài sản cố định