Kinh nghiệm Hợp đồng làm việc và Hợp đồng lao động khác nhau thế...

Hợp đồng làm việc và Hợp đồng lao động khác nhau thế nào?

276

Hợp đồng lao động thường được ký kết giữa doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, hiện nay có không ít người bị nhẫm lẫn giữa hai khái niệm hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động. Bản chất của cả hai hợp đồng này đều không hề giống nhau.

Hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động có điểm gì khác nhau?

Khái niệm

Khái niệm về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động được cả hai bên, người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận. Thỏa thuận về các vấn đề như công việc, tiền lương, địa điểm làm việc, cơ chế công việc…Thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của cả hai bên. Khi cả hai đưa đến thỏa thuận cuối cũng sẽ ký kết hợp đồng lao động.

Khái niệm về hợp đồng làm việc

Hợp đồng làm việc được ký kết và thỏa thuận giữa viên chức, công chức hoặc người đã được tuyển dụng. Với ký kết với người đứng đầu đơn vị công lập sự nghiệp. Trong hợp đồng sẽ thỏa thuận về vấn đề tiền lương, tiền công. Chế độ thăng tiến trong sự nghiệp. Thỏa thuận về quyền lợi cũng như nghĩa vụ trong thời gian làm việc của cả hai bên.

Chủ thể của hợp đồng

Chủ thể của hợp đồng lao động

Đối với chủ thể của hợp đồng lao động, sẽ bao gồm người lao động và người sử dụng lao động.

Chủ thể của hợp đồng làm việc

Đối với chủ thể của HĐLV, sẽ bao gồm công chức, viên chức hoặc người đã được tuyển dụng. Cùng với người giữ vị trí đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, nơi mà ứng viên sẽ làm việc.

Hợp đồng áp dụng cho các đơn vị nào?

Đối với hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp, các đơn vị tư nhân. Hợp đồng lao động còn được áp dụng cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập nhà nước.

Đối với HĐLV

Đối với HĐLV, chỉ áp dụng duy nhất đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Hình thức giao kết hợp đồng

Hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động có điểm gì khác nhau?

Hình thức giao kết hợp đồng lao động

Có thể giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Đối với công việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn, sẽ được giao kết bằng văn bản. Chỉ áp dụng giao kết bằng lời nói đối với công việc có thời hạn dưới 3 tháng.

Hình thức giao kết hợp đồng làm việc

Đối với HĐLV chỉ có hình thức giao kết hợp đồng bằng văn bản duy nhất

Các thể loại hợp đồng

Các thể loại hợp đồng trong hợp đồng lao động

Trong hợp đồng lao động, có những thể loại hợp đồng nhỏ như sau:

 • Hợp đồng lao động nhưng không xác định rõ thời hạn
 • Hợp đồng lao động có xác định rõ thời hạn
 • Hợp đồng lao động với công việc mùa vụ hoặc hợp đồng ký kết với công việc có thời hạn dưới 12 tháng

Các thể loại trong HĐLV

Trong HĐLV, chỉ có duy nhất 2 loại hợp đồng nhỏ được áp dụng, bao gồm:

 • HĐLV có xác định thời hạn
 • HĐLV không xác định rõ thời hạn

Thời gian thử việc được quy định trong hợp đồng

Thời gian thử việc của hợp đồng lao động

 • Đối với những ngành nghề cần có trình độ chuyên môn và kỹ thuật. Yêu cầu bằng cấp từ Cao đẳng trở lên. Thời gian thử việc không được quá 60 ngày
 • Đối với những công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ trung cấp trở lên. Công nhân kỹ thuật hay nhân viên nghiệp vụ. Thời gian thử việc không được quá 30 ngày
 • Đối với các công việc khác, thời gian thử việc không được quá 6 ngày

Thời gian thử việc của hợp đồng làm việc

 • Đối với công việc yêu cầu về trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên. Thời gian thử việc quy định 12 tháng. Riêng đối với ngành Bác sĩ được quy định thử việc trong thời gian 9 tháng.
 • Đối với các ngành nghề yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ Cao đẳng trở lên. Thời gian thử việc được quy định trong vòng 9 tháng.
 • Đối với các công việc yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật từ Trung cấp. Thời gian thử việc được quy định trong vòng 6 tháng.

Như vậy, có thể thấy rằng, các nội dung trong cả hai hợp đồng đều không hề giống nhau. Như vậy, dựa vào bài viết này, bạn có thể phân biệt được cả hai loại hợp đồng trên.

Xem thêm:

Những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi Ký hợp đồng lao động

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Bạn sẽ quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả hơn khi xem bài viết này