Trang chủ Kế toán cho giám đốc Công việc của kế toán trưởng và giám đốc tài chính khác...

Công việc của kế toán trưởng và giám đốc tài chính khác nhau thế nào?

398

Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính là hai chức danh khác nhau và có liên quan mật thiết với nhau trong công việc. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng phân biệt rõ ràng vị trí Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính. Thông thường, ở một doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, Kế toán trưởng sẽ kiêm luôn cả công việc về tài chính, nên doanh nghiệp thường sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí quản lý. Tuy nhiên, đối với những tập đoàn lớn, sự khác biệt trong công việc kế toán và tài chính sẽ được phân định rõ ràng hơn.

Sự khác biệt về công việc kế toán trưởng và giám đốc tài chính

Công việc cụ thể của kế toán trưởng và giám đốc tài chính

Kế toán trưởng và giám đốc tài chính thực chất là hai chức danh khác nhau. Nhưng chúng lại có liên quan mật thiết với nhau trong công việc làm. Tuy nhiên, trên thực tế thì không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng phân biệt rõ ràng. Không phải ai cũng có thể phân biệt rõ vị trí Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính.

Thông thường ở 1 doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. Kế toán trưởng sẽ kiêm luôn cả công việc về tài chính. Vậy nên doanh nghiệp thường sẽ tiết kiệm được 1 khoản chi phí quản lý. Tuy nhiên đối với những tập đoàn lớn, sự khác biệt trong công việc kế toán và tài chính. Các tập đoàn lớn sẽ phân định rõ ràng và cụ thể 2 vị trí này.

Kế Toán trưởng thường lo về việc quản lý Bộ máy kế toán. Hướng đến việc tiết kiệm tối đa chi phí thông qua quy trình, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tránh thất thoát. Theo dõi và thực hiện các chính sách tín dụng đối với khách hàng, nhà cung cấp.

Giám đốc tài chính thường dựa trên các báo cáo của kế toán. Sau đó đưa ra các phương án sản xuất, kinh doanh tối ưu. Phân tích tình hình thị trường để quyết định mức đầu tư hợp lý.

Nhiệm vụ đặc biệt của giám đốc tài chính, kế toán trưởng không làm được

Có rất nhiều nhiệm vụ của giám đốc tài chính mà kế toán trưởng không thực hiện được. CFO ít nhất phải nắm được đầy đủ hoạt động của Bộ máy Kế toán. Sau đó là phân nhiệm việc theo dõi thông tin cho Bộ máy Tài chính.

Những thông tin mà Bộ máy Tài chính có được là từ “Hệ thống thông tin Kế toán”. Sau đó chuyển các Thông tin Kế toán thành “Hệ thống thông tin Tài chính”. Hệ thống “Thông tin Tài chính” sẽ là cơ sở để 1 Giám đốc Tài chính ra quyết định.

Ngoài ra, CFO còn phải nắm vững khoa học Phân tích và khoa học Quản trị. Tức là phải tiếp cận đến các môn học như đánh giá, định lượng, thống kê,… Từ những kiến thức đó, kết hợp các tác nghiệp. Nhằm đưa ra những kết quả cuối cùng là Báo cáo tình hình tài chính. Hoạch định chiến lược, điều hành thực hiện chiến lược tài chính.

Kế toán trưởng quản lý tác nghiệp trong khi CFO quản lý nguồn lực tài chính. Nhiệm vụ của Kế toán trưởng được quy định rõ trong Luật Kế toán. Kế toán trưởng điều hành Bộ máy Kế toán. Thực hiện các quy trình tác nghiệp kế toán nhằm đảm bảo việc bảo vệ tài sản của DN. Đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Giám đốc tài chính thoát khỏi việc điều hành tác nghiệp. Để tiến tới một mức độ cao hơn. Đó chính là vận dụng các công cụ tài chính nhằm thực hiện tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp.

Mỗi một công việc, mỗi một chức năng riêng

Mỗi một vị trí có một vai trò riêng, không thể nào đánh giá được vị trí nào quan trọng hơn. Mỗi một vị trí đảm nhiệm một công việc của riêng mình không giống nhau. Nhưng nếu kết hợp lại cùng với nhau sẽ là một sự hoàn hảo nhất định.

+ Kế toán trưởng chịu trách nhiệm chủ yếu về những hoạt động hành chính thường ngày của kế toán.

+ Giám đốc tài chính phải tách mình ra khỏi những hoạt động này. Và tập trung vào việc xây dựng hệ thống kiểm soát, định hướng chiến lược và cấp vốn.

Sự tương hỗ lẫn nhau của cả hai trong công việc sẽ giúp cho bộ máy tài chính DN tốt hơn. Sẽ giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và trơn tru hơn rất nhiều.

Nhờ số liệu của bộ phận kế toán, bộ phận tài chính có thể hoạch định cơ cấu đầu tư của mình. Ngược lại dựa trên báo cáo tài chính năm trước, Kế toán có cơ sở thực hiện chức năng của mình.

Bài viết trên đã nêu rõ sự khác biệt về công việc kế toán trưởng và giám đốc tài chính. Thông qua đó cho thấy mỗi công việc có mỗi chức năng riêng. Khi kết hợp lại cùng với nhau sẽ làm nên một sự hoàn hảo lớn.

Xem thêm

Giám đốc tài chính cần đáp ứng được những yêu cầu nào?

Hướng dẫn cách đọc hiểu báo cáo tài chính cho Giám đốc

Những điểm giống và khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính