Quy định Bảo Hiểm Chi tiết về các mức đóng Bảo hiểm Y tế cho người...

Chi tiết về các mức đóng Bảo hiểm Y tế cho người nước ngoài

219

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có xu hướng sử dụng lao động nước ngoài. Và một trong những vấn đề mà các doanh nghiệp cần quan tâm đó là mức đóng Bảo hiểm y tế dành cho người nước ngoài.

Người nước ngoài có mức đóng Bảo hiểm y tế như thế nào?

Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với người lao động nước ngoài

Khi người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có thời hạn làm việc trên 3 tháng. Làm việc ở trong các công ty, các doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước.. Đều phải tham gia BHYT. Đã được quy định trong Khoản 1 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Trong năm 2020, mức đóng BHYT của người lao động nước ngoài có thể xác định như sau:

Mức đóng BHYT tối thiểu

Đối với những người lao động làm việc trong điều kiện bình thường

 • Người lao động làm việc ở vùng I, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 4.420.000 đồng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 66.300 đồng/tháng
 • Người lao động làm việc ở vùng II, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 3.920.000 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 58.800 đồng/tháng
 • Người lao động làm việc ở vùng III, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 3.430.000 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 51.450 đồng/tháng
 • Người lao động làm việc ở vùng IV, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 3.070.000 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 46.050 đồng/tháng

Đối với những người lao động đã được học nghề hoặc đã qua đào tạo

Đối với những đối tượng người lao động nước ngoài này, sẽ có mức đóng BHYT như sau:

 • Người lao động làm việc ở vùng I, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 4.729.400 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 70.941 đồng/tháng
 • Người lao động làm việc ở vùng II, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 4.194.400 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 62.916 đồng/tháng
 • Người lao động làm việc ở vùng III, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 3.670.100 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 55.051 đồng/tháng
 • Người lao động làm việc ở vùng IV, có lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 3.284.900 đồng/tháng. Vậy, mức đóng BHYT bằng 49.273 đồng/tháng

Đối với người lao động làm việc trong điều kiện nguy hiểm, độc hại, nặng nhọc

Người nước ngoài có mức đóng Bảo hiểm y tế như thế nào?

Những người lao động khi làm việc trong điều kiện độc hại, công việc nặng nhọc và nguy hiểm. Mức đóng BHYT của những người lao động này được quy định như sau:

 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng I, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 4.641.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 69.615 đồng/tháng.
 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng II, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 4.116.000 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 61.740 đồng/tháng.
 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng III, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 3.601.500 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 54.022 đồng/tháng
 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng IV, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 3.223.500 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 48.352 đồng/tháng

Đối với người lao động làm việc trong điều kiện cực kì nguy hiểm, độc hại

Những đối tượng người lao động làm việc trong điều kiện vô cùng độc hại và nặng nhọc. Mức đóng Bảo hiểm y tế năm 2020 của các đối tượng này được tính như sau:

 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng I, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 4.729.400 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 70.941 đồng/tháng
 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng II, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 4.194.400 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 62.916 đồng/tháng
 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng III, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 3.670.100 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 55.051 đồng/tháng
 • Lao động nước ngoài làm việc ở vùng IV, mức lương tháng tối thiểu đóng BHXH 3.284.900 đồng/tháng. Như vậy, mức đóng BHHT sẽ bằng 49.273 đồng/tháng.

Mức đóng Bảo hiểm y tế tối thiểu của NLĐ nước ngoài

Mức đóng BHYT tối thiểu dành cho người lao động nước ngoài trong năm 2020 được tính như sai:

 • Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 29.800.000 đồng/tháng. Vậy mức đóng BHYT bằng 447.000 đồng/tháng.
 • Trong khoảng thời gian từ ngày 01/07/2020. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 32.000.000 đồng/tháng. Vậy mức đóng BHYT bằng 480.000 đồng/tháng.

Như vậy, khi doanh nghiệp có người lao động nước ngoài. Có thể dựa vào các mức đóng BHYT để đóng cho người lao động. Tránh nhầm lẫn giữa các vùng và các đối tượng người lao động.

Xem thêm:

Những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi Ký hợp đồng lao động

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Bạn sẽ quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả hơn khi xem bài viết này