Nghiệp Vụ old Những khoản thuế và lệ phí không được tính vào chi phí...

Những khoản thuế và lệ phí không được tính vào chi phí hợp lý

322

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, việc phải đối mặt với nhiều các khoản chi phí về thuế hay lệ phí là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, kế toán viên cần phải nắm rõ những khoản đó có được tính vào trong chi phí hợp lý hay không.

Chi phí hợp lý: Những khoản thuế và lệ phí không được tính

Điều kiện để doanh nghiệp được trừ các khoản chi

Doanh nghiệp sẽ được trừ các khoản chi nếu như đáp ứng được những điều kiện như sau:

  • Các khoản chi sử dụng cho các hoạt độnh phát sinh, liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và sản xuất của doanh nghiệp.
  • Những khoản chi có đầy đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.
  • Những khoản chi trả cho các lần mua hàng hóa, dịch vụ. Mà trên hóa đơn ghi tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Số tiền ghi trong hóa đơn đã bao gồm có thuế giá trị gia tăng. Lưu ý, khi thánh toán không được sử dụng tiền mặt và kế toán viên cần phải có chứng từ thanh toán.

Lưu ý: Đối với trường hợp mà doanh nghiệp mua hàng hóa, dịch vụ có tổng hóa đơn trên 20 triệu đồng trong 1 lần. Tuy nhiên, doanh nhiệp chưa kịp thanh toán hoặc doanh nghiệp không giữ chứng từ thanh toán. Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn được tính vào trong chi phí được trừ khi mà xác định thu nhập chịu thuế.

Các khoản thuế GTGT không được tính vào trong chi phí hợp lý

Trong quá trình tính chi phí hợp lý, những khoản thuế GTGT sẽ không được tính và trong chi phí hợp lý. Bao gồm những khoản như sau:

  • Các khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc những khoản đã được hoàn thuế.
  • Các loại thuế giá trị gia tăng đầu vào thuộc vào tài sản cố định. Có thể là xe ô tô từ 9 chỗ trở xuống vượt mức đã quy định sẽ được khấu trừ theo quy định. Nó đã được quy định tại những văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã được quy định trong  khoản 3 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

Đối với tài sản cố định là ô tô từ 9 chỗ trở xuống, từ những xe ô tô sử dụng để thực hiện dịch vụ kinh doanh hàng hóa, du lịch, hay chở khách. Ô tô này có trị giá vượt  1,6 tỷ đồng, trong đó chưa được tính thuế GTGT. Như vậy, số thuế  GTGT đầu vào của nó sẽ được tính dựa trên số giá trị vượt qua  1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

Các khoản thuế TNDN không được tính chi phí hợp lý

Các khoản thuế TNDN đã được doanh nghiệp nộp hộ nhà thầu nước ngoài không được tính vào trong chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Đã được quy định trong Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Lưu ý, đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thuế TNDN hộ nhà thầu nước ngoài. Mà trước đó đã được cả hai bên thỏa thuận ở trong hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu. Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được nhưng không bao gồm thuế TNDN. Như vậy, khi tính thuế TNDN sẽ được tính vào khoản chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Đối với thuế thu nhập cá nhân

Chi phí hợp lý: Những khoản thuế và lệ phí không được tính

Thuế thu nhập cá nhân được lập dựa trên các khoản thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ thu các khoản này để nộp vào trong ngân sách của nhà nước. Như vậy, khoản thuế TNCN này sẽ không được tính vào trong chi phí được trừ khi tính tính thuế thu nhập cá nhân.

Đối với những doanh nghiệp khi ký hợp đồng lao động. Ở trong hợp đồng không có quy định về khoản tiền lương, tiền công. Trả cho người lao động không có khoản thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, thuế TNCN do doanh nghiệp cam kết tự nộp thay cần phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ. Là những khoản chi phí về lao động tiền lương, tiền công. Sẽ được tính vào trong chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm:

Những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi Ký hợp đồng lao động

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Bạn sẽ quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả hơn khi xem bài viết này