Hóa đơn Hóa đơn điện tử Các mức phạt tiền khi mắc lỗi Khởi tạo hóa đơn điện...

Các mức phạt tiền khi mắc lỗi Khởi tạo hóa đơn điện tử

246

Hóa đơn điện tử đang dần trở nên quen thuộc với người làm kế toán và doanh nghiệp. Đặc biệt khi từ 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế… bắt buộc phải chuyển đổi sử dụng hoàn toàn hóa đơn điện tử. Do vậy, để khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả, tránh những sai sót gây tổn thất về kinh tế, kế toán viên cần nhanh chóng nắm bắt các lỗi phạt hóa đơn điện tử được pháp luật quy định.

Khởi tạo hóa đơn điện tử cần phải tránh xa những lỗi này!

Mức phạt từ 2 triệu đến 4 triệu khi khởi tạo hóa đơn điện tử

Trong quá trình kế toán viên khởi tạo hóa đơn điện tử, kế toán viên sẽ bị phạt hành chính từ 2 triệu đến 4 triệu đồng. Trong trường hợp khởi tạo mà ở trong hóa đơn không có những nội dung như sau:

  • Số của hóa đơn
  • Ký hiệu của hóa đơn
  • Ký hiệu ở trên mẫu của hóa đơn

Vậy nên để không bị phạt hành chính từ 2 triệu đến 4 triệu, kế toán viên cần phải lưu ý những điểm này trong quá trình khởi tạo hóa đơn. Hãy luôn đảm bảo rằng trong hóa đơn đã có đầy đủ các thông tin này!

Mức phạt hành chính lên đến 4 triệu khi vi phạm lỗi khởi tạo

Trong quá trình khởi tạo hóa đơn ĐT, nếu kế toán mắc lỗi nặng, có thể sẽ bị phạt hành chính lên đến 4 triệu đồng.

Trong trường hợp mà kế toán viên thực hiện khởi tạo hóa đơn và đúng các nội dung ở trong hóa đơn. Tuy nhiên, trong hóa đơn đã sai hoặc thiếu một nộin dung nào đó. Trừ những trường hợp mà hóa đơn không yêu cầu các nội dung đó theo quy định của Bộ tài chính.

Mức phạt được quy định cụ thể với hành vi này như sau:

  • Trong trường hợp người lập hóa đơn bị thiếu nội dung nhưng đã nhanh chóng khắc phục lại và đảm bảo phản ánh được đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Và hơn nữa nó không gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của doanh nghiệp. Trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ bị phạt cảnh cáo.
  • Khi kế toán viên lập sai hoặc thiếu nội dung trong quá trình khởi tạo hóa đơn. Tuy nhiên, kế toán viên lại không sửa lại và khắc phục lỗi sai. Nhưng lỗi sai này không ảnh hưởng đến việc phản ánh lại nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp. Với lỗi sai này, kế toán viên sẽ bị phạt hành chính 2 triệu đồng.
  • Trong trường hợp khởi tạo hóa đơn và có lỗi sai. Kế toán viên không khắc phục lỗi sai đó và nó gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp của doanh nghiệp. Trường hợp này sẽ bị phạt hành chính từ 2 triệu đến 4 triệu đồng.

Phạt hành chính từ 4 đến 8 triệu đồng khi khởi tạo hóa đơn ĐT

Khởi tạo hóa đơn điện tử cần phải tránh xa những lỗi này!
Doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính từ 4 đến 8 triệu đồng nếu như cố tình khởi tạo hóa đơn điện tử trong tình trạng chưa đủ điều kiện cho phép.

Hiện nay, các doanh nghiệp phải khởi tạo hóa đơn theo những điều quy định ở trong Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Nếu như chưa đủ điều kiện mà cố tình khởi tạo sẽ bị xử phạt hành chính.

Doanh nghiệp có thể xem hướng dẫn khởi tạo hóa đơn chi tiết được ghi ở trong  Điều 4 của Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Phạt hành chính từ 20 triệu đến 50 triệu đồng

Doanh nghiệp có thể bị phạt hành chính lên đến 50 triệu đồng khi vi phạm lỗi về khởi tạo hóa đơn. Có thể thấy, đây là mức phạt hành chính cao nhất áp dụng đối với các doanh nghiệp hiện nay.

Doanh nghiệp sẽ bị áp dụng mức phạt hành chính từ 20 triệu đến 50 triệu trong trường hợp khởi tạo hóa đơn giả. Hóa đơn giả chính là loại hóa đơn không được phép khởi tạo giống với những hóa đơn đã được phát hành bởi những tổ chức và các cá nhân khác. Hoặc doanh nghiệp thực hiện khởi tạo trùng với số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Khi doanh nghiệp mắc phải một trong những lỗi vi phạm đã nêu ở trên. Không chỉ bị phạt hành chính, doanh nghiệp còn phải tiêu hủy những hóa đơn đã khởi tạo không đúng quy cách.

Còn riêng với trường hợp vi phạm nặng nhất, khởi tạo hóa đơn gỉa. Doanh nghiệp không chỉ bị phạt hành chính và tiêu hủy hóa đơn đã khởi tạo. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn bị đình chỉ quyền khởi tạo hóa đơn điện tử trong vòng từ 1 đến 3 tháng. Kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực.

Xem thêm:

Những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi Ký hợp đồng lao động

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Bạn sẽ quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả hơn khi xem bài viết này