Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Các phương pháp hạch toán Kế toán chi tiết thành phẩm

Các phương pháp hạch toán Kế toán chi tiết thành phẩm

1359

Kế toán chi tiết thành phẩm đã không còn quá xa lạ trong các doanh nghiệp. Có thể nói, công việc kế toán này vô cùng quan trọng trong một doanh nghiệp sản xuất. Và chắc chắn kế toán viên cần phải nắm rõ toàn bộ những phương pháp kế toán để hoàn thành tốt công việc của mình.

Kế toán chi tiết thành phẩm và các phương pháp kế toán

Khái niệm về kế toán chi tiết thành phẩm

Khi xét về thành phẩm, có thể nói, nó thuộc vào một trong những nhóm đối tượng kế toán hàng tồn kho. Đối với các thành phẩm trong doanh nghiệp, nó cần phải được kế toán viên tổ chức hạch toán một cách chi tiết và tỉ mỉ. Không chỉ yêu cầu chi tiết về giá trị của sản phẩm mà còn phải chi tiết về hiện vật. Chi tiết về từng loại thành phẩm, từng nhóm thành phẩm và cả trong các kho thành phẩm. Nó sẽ được tiến hành ở cả kho thành phẩm và cả ở phòng Kế toán.

Các phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm

Hiện nay có 3 phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm. Trong mỗi doanh nghiệp, sẽ dựa vào đặc điểm cũng như ưu thế của mình mà sẽ áp dụng một phương pháp khác nhau. 3 phương pháp cụ thể như sau:

Phương pháp ghi thẻ song song

Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp ghi thẻ song song, kế toán viên sẽ thực hiện ở cả kho thành phẩm và cả phòng kế toán. Thực hiện cụ thể như sau:

Đối với ở kho thành phẩm

Khi có thẻ kho hàng, thủ kho sẽ sử dụng thẻ này để ghi chép lại nhật ký hàng ngày. Nội dung về tình hình kho hàng, xuất, nhập và tồn kho hàng thành phẩm dựa trên chỉ tiêu số lượng. Sau khi thủ kho nhận được những chứng từ nhập xuất thành phẩm.

Thủ kho cần phải tiến hành xác định lại về tính hợp pháp và hợp lý của thành phẩm. Sau khi đã xác định được, thủ kho sẽ ghi chép lại thực nhập và thực xuất vào trong chứng từ và thẻ kho. Đến thời điểm cuối ngày, thủ kho sẽ xác nhận lại số tồn của thành phẩm để ghi lại vào trong cột hàng tồn của thẻ kho. Sau khi đến định kỳ, thủ kho sẽ phân từng loại chứng từ nhập và xuất dựa theo từng loại thành phẩm và đưa cho phòng kế toán

Đối với ở phòng Kế toán

Kế toán viên sẽ sử dụng thẻ kho để dựa vào đó, ghi chép lại tình hình xuất nhập kho cho từng loại thành phẩm. Kế toán viên sẽ ghi chép dựa trên hai chỉ tiêu là số lượng và giá trị.

Ghi sổ đối chiếu luân chuyển

Khi bạn áp dụng phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển, nội dung của phương pháp này như sau:

Đối với ở kho thành phẩm

Kế toán chi tiết thành phẩm và các phương pháp kế toán

Đối với phương pháp này, thủ kho cũng sẽ thực hiện như đối với phương pháp sử dụng thẻ kho.

Đối với ở phòng Kế toán

Kế toán viên sẽ sử dụng sổ đối chiếu luân chuyển. Sau đó ghi chép lại về tình hình xuất nhập kho của từng loại thành phẩm. Các thành phẩm ở trong kho này sử dụng trong vòng 1 năm nhưng mỗi tháng kế toán viên sẽ chỉ ghi một lần vào thời điểm cuối tháng.

Kế toán viên dựa trên những chứng từ xuất, nhập định kỳ do thủ kho gửi. Sau đó kế toán viên sẽ lập những bảng kê nhập và bảng kê xuất để ghi số liệu vào trong sổ. Trong quá trình kế toán viên đối chiếu luân chuyển, cũng sẽ theo dõi về cả hai yếu tố chỉ tiêu và số lượng.

Ghi sổ số dư

Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp ghi sổ số dư, sẽ bao gồm những nội dung như sau:

Đối với ở trong kho thành phẩm

Thủ kho của doanh nghiệp sẽ tiến hành ghi chép lại tình hình xuất nhập dựa trên thẻ kho và sổ ghi chép tình hình số dư. Đối với sổ số dư sẽ được kế toán viên lập và sau đó gửi đến từng kho, sổ này sẽ được sử dụng trong vòng 1 năm. Công việc hàng ngày của thủ kho cần phải ghi chép lại số xuất và nhập. Sau mỗi lần xuất nhập của thành phẩm sẽ tính lại số hàng tồn trong kho.

Thời điểm cuối tháng, thủ kho sẽ ghi chép lại toàn bộ số tồn kho cuối tháng vào trong sổ số dư trong tháng của từng thành phẩm. Thủ kho lưu ý cần phải ghi vào trong cột số lượng.

Đối với ở phòng kế toán

Kế toán viên có trách nhiệm theo dõi cả về số lượng và cả giá trị thành phẩm. Sau đó sẽ kiểm tra và hoàn chỉnh lại toàn bộ chứng từ, tổng hợp giá trị theo hạch toán từng loại thành phẩm. Sau đó sẽ ghi chép lại vào trong bảng kê nhập và kê xuất. Tiếp theo, kế toán viên sẽ ghi vào trong bảng kê lũy kế nhập và bảng kê lũy kế xuất.

Sau đó đến cuối tháng sẽ dựa vào hai bảng kê lũy để tính số lượng xuất nhập tồn. Bảng này sẽ sử dụng cho từng kho và mỗi kho sẽ được phát một tờ.

Xem thêm:

Những điểm quan trọng cần ghi nhớ khi Ký hợp đồng lao động

Làm sao để cùng được hưởng Trợ cấp thất nghiệp và Trợ cấp BHXH?

Bạn sẽ quản lý hóa đơn điện tử hiệu quả hơn khi xem bài viết này