Kinh nghiệm Chế độ thai sản cho chồng khi có vợ sinh con năm...

Chế độ thai sản cho chồng khi có vợ sinh con năm 2020

950

Đối với những người lao động khi tham gia Bảo hiểm xã hội chắc chắn sẽ quan tâm đến chế độ thai sản. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người không rõ về chế độ này. Đặc biệt đối với chế độ thai sản cho chồng khi có vợ sinh con.

Chế độ thai sản cho nam như thế nào khi có vợ sinh con?

Chế độ thai sản cho cho chồng được hưởng thế nào?

Điều kiện để lao động nam được hưởng chế độ thai sản vô cùng đơn giản. Chỉ cần lao động nam đó đang trong quá trình đóng Bảo hiểm xã hội. Như vậy, lao động nam hoàn toàn được hưởng chế độ thai sản khi có vợ sinh con.

Điều này đã được quy định rõ ràng ở trong điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể: “Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”.

Thời gian hưởng chế độ thai sản cho nam và mức hưởng

Khi lao động nam có vợ sinh con, thời gian được nghỉ việc để chăm sóc cho vợ đã được quy định rõ ràng ở trong Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể thời gian nghỉ được quy định như sau:

  • Lao động nam sẽ được nghỉ 5 ngày làm việc
  • Trường hợp vợ của lao động nam sinh bằng phương pháp mổ hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi. Sẽ được nghỉ trong vòng 7 ngày làm việc
  • Đối với trường hợp vợ của lao động nam sinh đôi, sẽ được nghỉ 10 ngày làm việc. Nếu vợ của người lao động sinh 3 trở lên. Cứ sinh thêm 1 con sẽ được nghỉ thêm 3 ngày làm việc.
  • Đối với trường hợp vợ của lao động nam sinh đôi nhưng phải sinh bằng phương pháp phẫu thuật. Lao động nam sẽ được nghỉ 14 ngày làm việc.

Đối với thời gian hưởng chế độ nghỉ cho nam chỉ được áp dụng trong vòng 30 ngày đầu tiên khi vợ sinh con.

Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nam

Khi vợ sinh con, ngoài việc được hưởng thời gian nghỉ việc. Lao động nam còn được hỗ trợ mức hưởng chế độ thai sản khi tham gia Bảo hiểm xã hội. Mức hưởng được quy định cụ thể như sau:

Mức hưởng = Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản / 24 x Sô ngày nghỉ việc trong chế độ.

Khoản trợ cấp 1 lần cho lao động nam khi vợ sinh con

Chế độ thai sản cho nam như thế nào khi có vợ sinh con?

Trong trường hợp khi vợ sinh con. Nhưng vợ không tham gia BHXH, chỉ có chồng tham gia. Như vậy, người chồng sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con. Lao động nam sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con nếu như đáp ứng được đủ những yêu cầu đã quy định trong khoản 2, Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

  • Trường hợp vợ không đóng Bảo hiểm xã hội mà chỉ có chồng đóng. Trước 12 tháng khi vợ bắt đầu sinh con, người chồng phải có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội từ 06 tháng trở lên.
  • Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ. Người chồng cũng cần phải đóng Bảo hiểm xã hội đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trước khi người mẹ sinh con

Người lao động nam có thể tính mức trợ cấp 1 lần cho bản thân mình dựa trên công thức như sau:

Trợ cấp = 2 x lương cơ sở tại tháng sinh

Lưu ý: Trợ cấp 1 lần này sẽ được tính với mỗi một con của người lao động.

Đối với mức lương cơ sở hiện tại của người lao động đang bằng 1.490.000 đồng/tháng.

Chuẩn bị hồ sơ để nhận trợ cấp của BHXH

Đối với lao động nam khi có vợ sinh con, trong hồ sơ trợ cấp cần có những giấy tờ quan trọng như sau:

  • Bản chứng sinh hoặc bản sao trích lục giấy khai sinh của con
  • Đối với trường hợp mà sinh con dưới 32 tuần tuổi. Chỉ sử dụng giấy chứng sinh không thể chứng minh được. Người cha có thể lấy thêm giấy tờ có liên quan của cơ sở khám chữa bệnh
  • Trường hợp khi con sinh ra nhưng chết và chưa có giấy chứng sinh. Người cha sẽ lấy bản trích sao hoặc giấy tóm tắt hồ sơ bệnh án của người vợ hoặc của người mẹ mang thai hộ thể hiện con đã chết.

Xem thêm:

Quy định mới nhất về phụ cấp ăn trưa 2020, bạn nên cập nhật ngay!

Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021

Những điều cần biết về Trợ cấp tai nạn nghề nghiệp cho lao động thời vụ