Kinh nghiệm Giúp bạn xây dựng Phương án sử dụng nhân sự hiệu quả...

Giúp bạn xây dựng Phương án sử dụng nhân sự hiệu quả nhất

1029

Một doanh nghiệp có thể phát triển hay không sẽ nhờ vào nhân sự rất nhiều. Chính vì thế mà người lãnh đạo cần phải có phương án sử dụng nhân sự hợp lý. Hãy theo dõi nội dung bài viết này để nắm được phương án tốt nhất để sử dụng lao động trong doanh nghiệp nhé.

Phương án sử dụng nhân sự được xây dựng như thế nào?

Khi nào cần phải xây dựng phương án sử dụng nhân sự

Có 4 trường hợp mà doanh nghiệp cần phải xây dựng lại phương án sử dụng nhân sự khi có ảnh hưởng xấu đến việc làm của nhiều người lao động. Điều này đã được quy định ở trong Bộ luật Lao động năm 2012. Cụ thể những trường hợp như sau:

Khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ

 • Thay đổi lại cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Tổ chức lại cơ cấu lao động trong doanh nghiệp
 • Thay đổi các sản phẩm trong doanh nghiệp và cả cơ cấu sản phẩm
 • Thay đổi những yếu tố gắn với ngành nghề như quy trình, máy móc, hoặc những thiết bị gắn liền với ngành.

Khi doanh nghiệp có lý do về kinh tế

 • Trường hợp doanh nghiệp đang trong tình trạng suy thoái kinh tế hoặc khủng hoảng kinh tế
 • Tái cơ cấu nền kinh tế khi thực hiện các chính sách của nhà nước hoặc thực hiện cam kết Quốc tế.

Khi doanh nghiệp hợp nhất, sáp nhập hoặc chia tách doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu và sử dụng tài sản

Xây dựng phương án sử dụng nhân sự gồm những yếu tố nào?

Trong mỗi phương án sử dụng lao động của các doanh nghiệp, cần phải đảm bảo những yếu tố như sau:

 • Danh sách những người lao động vẫn được giữ nguyên và tổng số lượng
 • Những người lao động vẫn tiếp tục được sử dụng nhưng trước đó cần phải đem đi đào tạo tại. Kèm theo danh sách và số lượng.
 • Những người lao động đã trong độ tuổi và đã nghỉ hưu.
 • Những đối tượng người lao động sẽ được chuyển qua làm việc không trọn thời gian
 • Những đối tượng người lao động sẽ phải chấm dứt hợp đồng lao động
 • Kế hoạch, biện pháp, nguồn lực để có thể đảm bảo thực hiện phương án

Nhưng điều này đã được quy định trong khoản 1 Điều 46 Bộ luật Lao động 2012.

Phương án sử dụng nhân sự được xây dựng như thế nào?

Hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng nhân sự cho doanh nghiệp

Lập danh sách của người lao động

Đối với bước lập danh sách của người lao động, doanh nghiệp cần phải lập danh sách của những đối tượng người lao động như sau:

 • Những đối tượng đang làm việc theo hợp đồng lao động
 • Những đối tượng đang trong thời gian tạm nghỉ. Hoặc những đối tượng bị ngừng việc do lỗi của người lao động. Hoặc những đối tượng đang trong thời gian đi đào tạo, bồ dưỡng để nâng cao trình độ.
 • Những đối tượng đang được hưởng chế độ BHXH, chế độ tai nạn lao động và bệnh do nghề nghiệp
 • Những đối tượng đang nghỉ việc không hưởng lương đúng quy định

Và một số những đối tượng khác

Phân loại lao động theo danh sách

Khi phân loại các lao động, doanh nghiệp sẽ lập danh sách những lao động như sau:

 • Danh sách những đối tượng lao động tiếp tục sử dụng
 • Danh sách những đối tượng lao động đào tạo lại để sử dụng
 • Danh sách những đối tượng lao động nghỉ hưu
 • Danh sách những đối tượng lao động làm việc nhưng không trọn thời gian
 • Danh sách những đối tượng lao động chấm dứt hợp đồng

Dự kiến biện pháp

Khi đã lập được toàn bộ những danh sách cần thiết. Doanh nghiệp sẽ tiến hành dự kiến biện pháp, dự kiến nguồn kinh phí để chuẩn bị cho việc thực hiện phương án này. Bao gồm các khoản như:

 • Nguồn kinh phí dự kiến sử dụng để đào tạo lại người lao động và đưa về sử dụng
 • Nguồn kinh phí cho những người chấm dứt hợp đồng. Như các khoản trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc cho người lao động.

Thực hiện phương án xây dựng nhân sự

Khi thực hiện phương án này, doanh nghiệp phải đảm bảo được tính công khai và minh bạch. Và bên cạnh đó cần phải tổ chức lấy ý kiến của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Trình phương án và chờ phê duyệt

Sau khi doanh nghiệp đã hoàn thiện toàn bộ phương án. Sẽ trình lên các cấp có thẩm quyền và chờ phê duyệt.

Người lao động có được một công việc tốt hay không là nhờ vào phương án sử dụng nhân sự. Nó còn thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động. Vì vậy doanh nghiệp cần phải hết sức lưu ý khi sử dụng phương án này.

TIPS: Để xây dựng phương án sử dụng nhân sự cho doanh nghiệp hiệu quả. Bạn cần căn cứ vào mục tiêu công ty, thực trạng lao động công ty bạn, số lượng nhân sự, chất lượng nhân sự …Phần mềm nhân sự đã hỗ trợ nhiều HR thực hiện công việc một cách dễ dàng hơn.

Xem thêm:

Thời gian thử việc có thể lên đến 6 tháng kể từ năm 2021

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Làm thế nào để được hưởng nhanh nhất?

Tải về mẫu số 09/XN-NPT-TNCN: Kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng