Kế hoạch và Báo cáo Báo cáo tài chính Quy định và nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính mà...

Quy định và nguyên tắc kiểm toán báo cáo tài chính mà bạn nên biết

1149

Kiểm toán báo cáo tài chính trong ngành kế toán kiểm toán là gì? Có những vấn đề gì mới hiện nay không? Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy theo dõi bài viết sau nhé.

Image result for Kiểm toán báo cáo tài chính trong ngành kế toán kiểm toán

Định nghĩa và nguyên tắc của kiểm toán BCTC

Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Kiểm toán báo cáo tài chính là việc tra báo tài chính của nhân viên kiểm toán. Các nhân viên ở trong các đơn vị công ty, doanh nghiệp khác nhau. Và công bố các thông tin của kiểm toán độc lập.

Kết quả thu được từ kiểm toán báo cáo tài chính là 1 bản báo cáo. Bản báo cáo được kiểm toán  viên chức thực sự công bằng và chuẩn xác. Tất cả dựa vào quá trình sản xuất trong công việc và hoạt động của doanh nghiệp.

Những vấn về về tài chính của doanh nghiệp, công ty đều được trình bày cụ thể và chi tiết. Hoặc những công bố khác có liên quan đến tài chính đều được trình bày trong báo cáo tài chính.

Khi báo cáo với cấp trên về tài chính của doanh nghiệp. Các kiểm toán viên sẽ báo cáo kèm theo bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoặc công ty.

Mục đích việc kiểm toán báo cáo tài chính là để tăng uy tín cho tài chính của doanh nghiệp. Bởi tình hình tài chính cũng là dấu mốc phản ánh rõ nhất hoạt động của doanh nghiệp.

Những nguyên tắc kiểm toán BCTC cần thực hiện

Kiểm toán báo cáo tài chính trong ngành kế toán kiểm toán

Những nguyên tắc kiểm toán BCTC cần thực hiện là gì cũng là vấn đề trăn trở. Để trình báo được một báo cáo tài chính thật tốt và chỉnh chu. Thì các kiểm toán BCTC cần phải lưu ý những nguyên tắc sau đây. Dưới đây là những nguyên tắc cụ thể để các kiểm toán viên có thể tham khảo thêm:

 • Cần tuân thủ theo đúng quy định ban hành của pháp luật về kiểm toán doanh nghiệp.
 • Tuân thủ đúng với nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Điển hình như độc lập, khách quan, tính thận trọng và chính trực. Phải là người có năng lực chuyên môn cao, tính bảo mật tốt, tư cách nghề nghiệp,…
 • Cần tuân thủ đúng với chuẩn mực chuyên môn nghề nghiệp.
 • Cần có thái độ hoài nghi mang tính nghề nghiệp. Nhằm đảm bảo kiểm toán chi tiết nhất để gỡ những hoài nghi của mình.

Đối tượng bắt buộc phải kiểm toán theo pháp luật việt Nam

 • Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tín dụng. Được thành lập và hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng. Bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của công ty đại chúng, tổ chức phát hành. Và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp nhà nước. Trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định.
 • Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước. Trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo như quy định.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp, tổ chức mà các tập toàn, tổng công ty. Mà nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.
 • Báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết. Hay tổ chức phát hàng, tổ chức kinh doanh chứng khoán. Nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính.

Trên đây đã cung cấp đến cho mọi người  thông tin mới nhất về kiểm toán báo cáo tài chính. Nếu như ai vẫn đang loay hoay tìm kiếm thông tin về vấn đề trên thì có thể tham khảo. 

Xem thêm

Những giấy tờ, hồ sơ cần chuyển bị để quyết toán thuế nhanh, chính xác nhất

Cách chỉnh khoảng cách giữa các dòng, giãn dòng trong Word

Bảo hiểm thất nghiệp 2020: Làm thế nào để được hưởng nhanh nhất?