Tin Tức 2 Vai trò của thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp

Vai trò của thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp

1951

Vai trò của thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp rất quan trọng, thuế đóng vai trò rất lớn. Hãy cùng nhau tìm hiểu xem đó là những vai trò hấp dẫn gì nhé.

Vai trò của thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp

Vai trò quan trọng của thuế

Hiện nay, thuế đóng một vai trò rất quan trọng, không thể thiếu trong kế toán. Đặc biệt là thuế như dòng màu của nền kinh tế đối với 1 quốc gia, bởi vì:

– Thuế là công cụ góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của nhà nước. Các chính sách về thuế hầu hết được đặt ra không chỉ nhằm mang lại nguồn cung cho nhà nước. Hơn thế nữa còn góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý,…

– Thuế còn giúp điều tiết nền kinh tế. Tham gia điều tiết nền kinh tế bao gồm 2 mặt: kích thích và hạn chế. Thông qua thuế, nhà nước đã linh hoạt điều chỉnh các chính sách thuế từng thời kỳ. Nhằm tác động vào cung – cầu giúp điều chỉnh chu kỳ kinh tế. Đây chính là một đặc trưng vốn có của nền kinh tế thị trường.

– Thuế giúp đảm bảo công bằng cho xã hội. Thông qua thuế, nhà nước cũng sẽ điều tiết được phần chênh lệch thu nhập giữa mọi người. Có thể điều tiết được giữa người giàu và người nghèo bằng việc trợ cấp hay cung cấp hàng hóa. Từ các nguồn thuế TNCN, thuế TNDN,…

Nhà nước còn thực hiện vai trò điều chỉnh vĩ mô trong lĩnh vực tiền lương và thu nhập. Kìm hãm, hạn chế sự phân hóa giàu nghèo vào tiến tới công bằng cho xã hội. Và ở 1 khía cạnh khác là nhằm điều chỉnh thu nhập, các khoản thuế đánh vào tiêu dùng. Điểm hình như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng,…

Phân loại thuế

Phân loại thuế theo hình thức thu

 • Thuế trực thu

Là thu trực tiếp vào khoản thu nhập, lợi ích thu được của tổ chức kinh tế hoặc cá nhân. Ví dụ như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân,…

 • Thuế gián thu

Là loại thuế do các nhà sản xuất, thương nhân hoặc người cung cấp dịch vụ nộp cho nhà nước. thông qua việc cộng số thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng chịu. Ví dụ như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập đặc biệt và thuế xuất nhập khẩu.

Phân loại thuế theo tính chất hành chính

 • Thuế nhà nước: nộp vào ngân sách trung ương.
 • Thuế địa phương: nộp vào ngân sách chính quyền địa phương.

Phân loại thuế theo tính chất kinh tế

 • Dựa theo yếu tố kinh tế bị đánh thuế

Thuế được chia thành thuế đánh vào thu nhập, thuế đánh vào tài sản tiêu dùng. Hay thuế đánh vào tải sản và thuế đánh vào doanh nghiệp.

 • Dựa theo yếu tố và tác nhân kinh tế chịu thuế

Thuế có các loại gồm thuế đánh vào doanh nghiệp như: Thuế môn bài, thuế xuất nhập khẩu. Hay thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, phí, lệ phí khác,…

 • Dựa theo lĩnh vực, thuế được phân chia theo các lĩnh vực kinh tế bị đánh thuế. Ví dụ như thuế đánh vào bảo hiểm, thuế đánh vào tiết kiệm hay thuế đánh vào BĐS.

Doanh nghiệp có cần đóng thuế môn bài không?

Vai trò của thuế đối với cá nhân và doanh nghiệp

Thuế môn bài cũng là một loại thuế mà doanh nghiệp cần phải đóng hàng năm. Doanh nghiệp sau khi đăng ký kinh doanh phải đóng thuế môn bài. Cần phải đóng ngay trong tháng đăng ký kinh doanh.

Dựa vào số vốn điều lệ cụ thể mà doanh nghiệp đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ căn cứ để tính thuế môn bài, được xác định cụ thể như sau:

 • Bậc thuế 1: Vốn đăng ký trên 10 tỷ đồng. Mức thuế môn bài của cả năm 3.000.000 đồng.
 • Bậc thuế 2: Vốn đăng ký từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng. Mức thuế môn bài của cả năm 2.000.000 đồng.
 • Bậc thuế 3: Vốn đăng ký dưới 5 tỷ đến 10 tỷ đồng. Mức thuế môn bài của cả năm 1.500.000 đồng.
 • Bậc thuế 4: Vốn đăng ký dưới 2 tỷ đồng. Mức thuế môn bài của cả năm 1.000.000 đồng.

Trên đây chúng tôi đã cung cấp những thông tin liên quan về thuế và vai trò của thuế. Thông tin rất cụ thể và rõ ràng, nếu như bạn đang tìm hiểu về thuế có thể tham khảo. Hy vọng sẽ mang lại nguồn thông tin bổ ích cho bạn.

Xem thêm

Vai trò của kế toán thuế đối với doanh nghiệp

Hướng dẫn kê khai Thuế khoán cho cá nhân và hộ gia đình

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN 2019 cho người mới làm kế toán