Kinh nghiệm Vi phạm kế toán và một số mức xử phạt đối với...

Vi phạm kế toán và một số mức xử phạt đối với kế toán viên

235

Đối với kế toán viên, việc chấp hành Luật kế toán và làm đúng nghĩa vụ của mình là rất quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều kế toán viên vi phạm kế toán. Mỗi hành vi vi phạm đều phải đối diện với những mức xử phạt hành chính khác nhau.

Vi phạm kế toán và một số mức xử phạt đối với kế toán viên

Vi phạm kế toán với hành vi kiểm tra kế toán

Đối với các hành vi vi phạm kế toán đối với khâu kiểm tra, kế toán viên sẽ bị đối mặt với nhiều mức xử phạt hành chính khác nhau. Tùy vào mức độ vi phạm, sẽ quy định về mức xử phạt hành chính nặng hay nhẹ.

Xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng

Mức xử phạt hành chính này sẽ áp dụng đối với các hành vi như sau:

 • Khi có các đoàn cấp trên đến cơ quan để kiểm tra tài liệu kế toán của doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán viên lại không cung cấp đầy đủ các tài liệu kế toán có liên quan đến doanh nghiệp cho các đoàn kiểm tra đó.
 • Sau khi quá trình kiểm tra đã kết thúc, kế toán viên lại thực hiện không đầy đủ với kết luận mà đoàn kiểm tra đưa ra.

Xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

Mức xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm như sau:

 • Khi cơ quan quản lý, có thẩm quyền có quyết định, yêu cầu kiểm tra. Nhưng kế toán viên lại không chấp hành yêu cầu kiểm tra của cơ quan đó.
 • Trong quá trình cơ quan có thẩm quyền kiểm tra các tài liệu liên quan đến công ty. Nhưng kế toán viên lại không cung cấp bất cứ tài liệu nào theo yêu cầu.
 • Khi cơ quan Nhà nước quản lý, có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải dịch các tài liệu, chứng từ liên quan đến doanh nghiệp từ tiếng nước ngoài ta tiếng Việt. Tuy nhiên, kế toán viên lại không tuân theo chỉ thị.
 • Khi các đoàn kiểm tra đã kiểm tra xong, nhưng kế toán viên lại không thực hiện những kết luận mà đoàn đã đưa ra.

Vi phạm kế toán với lưu trữ sổ sách và chứng từ

Các tài liệu, chứng từ kế toán của doanh nghiệp có yếu tố vô cùng quan trọng. Các doanh nghiệp cần phải lưu trữ cẩn thận, chưa được hủy chứng từ khi chưa hết hạn lưu trữ. Một số các mức xử phạt hành chính khi kế toán viên vi phạm về lữu trữ chứng từ.

Mức phạt cảnh cáo

Những hành vi bị áp dụng mức phạt cảnh cáo như sau:

 • Kế toán viên đưa sổ sách chứng từ vào lữu trữ quá muộn. Muộn hơn 12 tháng so với thời gian quy định lưu trữ chứng từ.
 • Khi đưa các tài liệu, chứng từ vào trong lưu trữ. Những kế toán viên không sắp xếp không có trật tự, không sắp xếp theo trình tự phát sinhh và theo từng kỳ kế toán.

Xử phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

Vi phạm kế toán và một số mức xử phạt đối với kế toán viên

Đối với những hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đén 10 triệu đồng, bao gồm:

 • Không lưu trữ đầy đủ tài liệu kế toán theo quy định của Luật kế toán.
 • Trong quá trình lưu trữ tài liệu, kế toán viên không đảm bảo được sự an toàn. Làm hư hỏng hoặc làm mất tài liệu lưu trữ.
 • Trong thời gian lưu trữ tài liệu kế toán, kế toán viên đã sử dụng những tài liệu, chứng từ này không đúng với quy định.
 • Kế toán viên không tiến hành kiểm kê, phân loại tài liệu kế toán. Đối với những tài liệu kế toán bị mất hoặc bị hỏng, nhưng kế toán viên không thực hiện phục hồi đối với những tài liệu đó.

Xử phạt hành chính từ 10 triệu đến 20 triệu đồng

 • Khi chưa hết hạn lưu trữ tài liệu, chứng từ kế toán. Nhưng kế toán viên đã tự ý đưa tài liệu và chứng từ ra để hủy mà chưa được sự cho phép. Tuy nhiên, hành vi này chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Khi các tài liệu, chứng từ kế toán đã đến lúc tiêu hủy. Tuy nhiên kế toán viên lại không thực hiện đúng với quy định. Không lập hội đồng tiêu hủy tài liệu. Tiêu hủy tài liệu không đúng với phương pháp hoặc không lập biên bản tiêu hủy tài liệu kế toán.

Toàn bộ những mức xử phạt và hành vi vi phạm trên đều có thể xảy ra đối với các kế toán viên. Vậy nên kế toán cần nắm vững những hành vi vi phạm này để tránh xa.

Xem thêm:

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

5 lý do chứng minh ngành Kế toán luôn hấp dẫn với giới trẻ

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên