Kinh nghiệm Các mức xử phạt hành chính kế toán khi vi phạm về...

Các mức xử phạt hành chính kế toán khi vi phạm về sổ kế toán

510

Quy định về mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán như: Lập sai sổ sách kế toán; không có chữ ký; Không mở sổ sách kế toán; Không in sổ kế toán ra giấy; Số liệu trên sổ kế toán không đúng với năm trước…

Xử phạt hành chính kế toán khi vi phạm về sổ kế toán

Xử phạt hành chính kế toán từ 500.000 đến 1.000.000 đồng

Các kế toán viên sẽ bị xử phạt hành chính từ 500 ngàn cho đến 1 triệu đồng. Mức xử phạt hành chính này sẽ được áp dụng đối với các hành vi vi phạm cụ thể như sau:

 • Trong quá trình lập sổ kế toán, không có đầy đủ toàn bộ nội dung như đã quy định. Ví dụ như kế toán viên đã không ghi chép đầy đủ tên của đơn vị kế toán. Không ghi địa chỉ đơn vị hoặc ngày tháng năm lập sổ kế toán. Trong sổ kế toán này lại không có chữ ký của kế toán trưởng hoặc không có chữ ký của người đại diện theo pháp luật. Kế toán quên không đóng dấu giáp lai giữa các trang ở trong sổ kế toán.
 • Trong sổ kế toán không có ghi chép đầy đủ các nội dung cơ bản theo đúng quy định của Luật kế toán.
 • Kế toán viên vi phạm vào một số vấn đề về cách ghi chép sổ kế toán. Ví dụ như khi ghi sổ kế toán, lại ghi cách dòng hoặc ghi chồng lên nhau. Trong những trang sổ bỏ trống không ghi, kế toán lại quên không gạch chéo. Khi ghi hết toàn bộ trang sổ kế toán nhưng lại quên không cộng lại toàn bộ dữ liệu được ghi ở trong trang sổ đó.
 • Đối với mỗi kỳ kế toán, nhưng lại quên không đóng từng quyển riêng cho từng kỳ riêng biệt.

Xử phạt hành chính từ 3.000.000 đến 5.000.000 đồng

Kế toán viên sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm sổ kế toán. Bao gồm những hành vi như sau:

 • Khi kế toán viên mở sổ kế toán, nhưng lại không theo bất cứ một nguyên tắc mở sổ nào đã được quy định trước đó.
 • Trong quá trình ghi chép sổ kế toán, kế toán viên đã không ghi chép dựa trên chuẩn mức kế toán và không ghi theo chế độ kế toán hiện hành.
 • Kế toán viên đã ghi sổ và đóng sổ kế toán không trùng khớp với thời gian quy định trước đó.
 • Khi phát hiện ra các sai sót ở trong sổ kế toán, kế toán viên thực hiện sửa chữa sổ nhưng lại không tuân thủ đúng phương pháp.

Xử phạt hành chính kế toán từ 5 triệu đến 10 triệu đồng

Mức phạt hành chính từ 5 triệu đến 10 triệu là mức phạt hành chính cao. Nó sẽ được áp dụng đối với những hành vi vi phạm như sau:

 • Vào thời điểm đầu năm hoặc thời điểm công ty mới thành lập và đi vào hoạt động. Kế toán viên lại không mở sổ kế toán theo đúng quy định.
 • Đối với các số liệu được ghi trong sổ kế toán, kế toán viê không có đầy đủ giấy tờ chứng minh số liệu. Hoặc các số liệu được ghi ở trong sổ kế toán không trùng khớp với các giấy tờ ghi ở trong sổ kế toán.
 • Khi có chỉ thị khóa sổ từ cơ quan quản lý nhưng lại cố tình không khóa sổ
 • Đối với các sổ kê toán được ghi ở trên máy tính và có quy định phải in. Nhưng kế toán viên lại không in sổ này sau khi đã khóa ở trên máy tính.
 • Từ thời điểm mở sổ cho đến thời điểm khóa sổ, nội dung trong sổ kế toán không được ghi chép liên tục. Hoặc nội dung ở trong sổ kế toán năm nay không được liền mạch với sổ kế toán năm trước.

Xử phạt hành chính kế toán từ 20 triệu đến 30 triệu đồng

Các hành vi vi phạm bị xử phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Bao gồm những hành vi vi phạm như sau:

 • Tự ý mở sổ kế toán không nằm trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Giả mạo sổ kế toán của doanh nghiệp
 • Cố ý ép buộc hoặc thỏa thuận với người khác để giả mạo sổ kế toán
 • Cố ý làm hư hỏng sổ kế toán hoặc tự ý hủy số kế toán trước thời hạn.

Trên đây là những hành vi vi phạm về sổ kế toán và các mức xử phạt hành chính. Kế toán viên cần nằm rõ và tránh xa những lỗi vi phạm này.

Xem thêm:

Cần lưu ý các điểm này khi hạch toán tiền lương để trở thành kế toán giỏi

5 lý do chứng minh ngành Kế toán luôn hấp dẫn với giới trẻ

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên