Kế toán cho giám đốc old 5 Việc quan trọng đầu tiên mà Giám đốc tài chính cần...

5 Việc quan trọng đầu tiên mà Giám đốc tài chính cần làm

869

Trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, vị trí Giám đốc tài chính (CFO) đã không còn xa lạ. Có thể thấy, Giám đốc tài chính đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình điều hành 1 doanh nghiệp phát triển.

5 công việc quan trọng hàng đầu mà Giám đốc tài chính cần làm

Giám đốc tài chính cần lãnh đạo và giám sát

Trong quá trình thực hiện quản lý doanh nghiệp. CFO cần phải thực hiện giám sát và lãnh đạo các quá trình của bộ phận tài chính và kế toán. Cụ thể, CFO cần phải giám sát chặt chẽ về các quá trình trong bộ phận tích trữ chi phí. Và lợi nhuận của doanh nghiệp. Đối với quá trình giám sát này CFO luôn luôn phải đảo bảo mình có thể nhất quán được giữa các mục tiêu ngắn hạn và cả mục tiêu dài hạn.

Khi mà bộ phận tài chính của doanh nghiệp sẽ đưa ra các chính sách, kế hoạch trong tương lai. CFO cần phải đảm bảo những chiến lược, chính sách này được đưa ra kịp thời và chính xác. Và quan trọng nhất, đảm bảo cả doanh nghiệp sẽ có khả năng tiếp cập được nó.

Khi ngồi ở vị trí này, CFO còn quản lý toàn bộ những giao dịch kinh doanh ở trong công ty. Hơn nữa, còn phải quan tâm đến vấn đề nhiệm vụ tài chính trong công ty.

Giám đốc tài chính cần phải quản lý tài chính trong doanh nghiệp

Đối với các quá trình thực hiện công việc có liên quan đến ngân sách, tài chính của công ty. CFO sẽ là người trực tiếp quản lý những mảng này. Mục đích cuối cùng của việc quản lý tài chính trong công ty là đảm bảo sao cho dòng tiền trong doanh nghiệp lưu thông một cách hợp lý nhất.

Đối với các thông tin về tài chính trong công ty, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các quyết định trong công ty. Như vậy, CFO còn phải đảm bảo thông tin tài chính được truyền đi đảm bảo được tính chính xác, khách quan và minh bạch nhất.

Bên cạnh đó, CFO còn phải tiến hành tổng hợp, phân tích. Và trình bày kết quả phân tích về tình hình tài chính đối với các bên liên quan đến doanh nghiệp. Bởi họ sẽ tham gia vào trong quá trình xây dựng ngân sách công ty và dự đoán trước được xu hướng về tài chính ở trên thị trường. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến quyết định của doanh nghiệp.

Dự đoán trước và đưa ra chiến lược kinh doanh

Có thể bạn cũng biết rằng, CFO không chỉ quan tâm đến các vấn đề tài chính trong quá khứ và hiện tại. CFO còn phải quan tâm đến các vấn đề tài chính ở trong tương lai. CFO sẽ dựa trên những thay đổi của khách hàng. Theo đó, sẽ dự đoán được trước về những lĩnh vực kinh doanh có thể khiến cho lợi nhuận của doanh nghiệp được tăng lên.

Bên cạnh đó, CFO còn phải làm việc với một số bên liên quan và đặc biệt là làm việc với ban điều hành của doanh nghiệp. Sau đó sẽ đưa ra những quan điểm, ý kiến về vấn đề tăng trưởng kinh tế trong doanh nghiệp. Đưa ra những hoạch định về kinh tế cho công ty.

5 công việc quan trọng hàng đầu mà Giám đốc tài chính cần làm

CFO có nhiệm vụ xây dựng quan hệ với các bên thứ 3

Một doanh nghiệp để có thể hoạt động tốt, phát triển tốt. Nhất định cần phải xây dựng được mối quan hệ đối với bên thứ 3. Và người có nhiệm vụ thương thảo, xây dựng các mối quan hệ này không ai khác chính là Giám đốc tài chính. CFO sẽ phải tìm cách để duy trì mối quan hệ với các đối tác tiềm năng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CFO cũng cần phải giữ được mối quan hệ lâu dài với bên ngân hàng.

Kiểm soát tốt các rủi ro sẽ xảy ra trong doanh nghiệp

Việc kiểm soát được các rủi ro trong doanh nghiệp cũng thuộc vào trong nhiệm vụ của CFO. CFO sẽ tiến hành kiểm soát các rủi ro dựa trên các khoản nợ. Cũng như các rủi ro khác của doanh nghiệp trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, CFO còn phải tiến hành giám sát toàn bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Đảm bảo sao cho các hoạt động của doanh nghiệp không bị vi phạm pháp luật.

Để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ này. CFO cần phải dự xây dựng lên cho mình một hệ thống kiểm soát thật tốt và chặt chẽ. Hệ thống này được xây dựng lên và quản lý để đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn luôn thực hiện đúng Luật ban hành.

Xem thêm:

Những dấu hiệu “nhận dạng” gian lận Báo cáo tài chính

Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn cho kế toán viên

Sử dụng hóa đơn điện tử hơn gì so với hóa đơn giấy?