Kinh nghiệm Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của kế toán, kiểm toán...

Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp của kế toán, kiểm toán viên

7251

Nghề kế toán, kiểm toán là những ngành nghề đặc thù phải tuân theo những quy định, chuẩn mực nhất định. Một trong số đó là những quy định về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Ketoan.vn sẽ giúp bạn nắm vững những chuẩn mực đạo đức qua bài viết dưới đây nhé!

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp

Các quốc gia trên thế giới đều có những quy định về đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Ở Việt Nam, quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trong thông tư số 70/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

1. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp về tính chính trực

Nguyên tắc này yêu cầu tất cả các kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp phải thẳng thắn và trung thực trong tất cả các mối quan hệ chuyên môn của minh. Tính chính trực cũng yêu cầu việc hành xử một cách công bằng và đáng tin cậy

2. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp về tính khách quan

Nguyên tắc về tính khách quan yêu cầu tất cả các kế toán viên, kiểm toán viên chuyên nghiệp không để sự thiên vị, xung đột lợi ích hoặc ảnh hưởng không hợp lý của những đối tượng khác chi phối các xét đoán chuyên môn hay kinh doanh của mình.

3. Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp về tính bảo mật

Kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp không được:

  • Tiết lộ các thông tin có được từ mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh ra ngoài công ty kế toán, kiểm toán hay doanh nghiệp, tổ chức nơi họ làm việc khi chưa có sự đồng ý của người có thẩm quyền, trừ khi có quyền hoặc nghĩa vụ phải công bố theo quy định của pháp luật hoặc hướng dẫn của tổ chức nghề nghiệp.
  • Sử dụng những thông tin mật có được từ mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh của mình để phục vụ lợi ích cá nhân hay lợi ích của bên thứ ba.

Kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp phải duy trì việc bảo mật thông tin ngay cả trong môi trường ngoài công việc. Phải luôn luôn cảnh giác với rủi ro tiết lộ thông tin một cách không cố ý, đặc biệt là đối với các đối tác thân thiết trong công việc kinh doanh hoặc đối với thành viên có quan hệ gần gũi hoặc trực tiếp.

4. Nguyên tắc tư cách nghề nghiệp

Theo nguyên tắc này, kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp phải tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan và tránh bất cứ hành vi nào mà họ biết hoặc cần phải biết sẽ làm giảm uy tín nghề nghiệp của mình.

Cụ thể, kế toán, kiểm toán viên không được:

  • Cường điệu về các dịch vụ mà họ có thể thực hiện, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân
  • Đưa ra các thông tin thất thiệt, làm mất uy tín hoặc so sánh không có căn cứ về công việc của các bên khác

5. Nguyên tắc về tính thận trọng

Sự thận trọng đòi hỏi kế toán, kiểm toán viên phải có trách nhiệm hành động phù hợp với yêu cầu của công việc một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và kịp thời.

6. Nguyên tắc về năng lực chuyên môn

Nghề kế toán, kiểm toán là những nghề đặc thù đòi hỏi năng lực chuyên môn của những người thực hiện. Năng lực chuyên môn được hình thành thông qua hai giai đoạn:

  • Giai đoạn đạt được năng lực chuyên môn
  • Giai đoạn duy trì năng lực chuyên môn

Việc duy trì năng lực chuyên môn đòi hỏi người làm nghề kế toán, kiểm toán phải nắm được những kiến thức mới nhất về kỹ thuật chuyên môn và ngành nghề kinh doanh có liên quan.

Việc cập nhật kiến thức chuyên môn giúp kế toán viên, kiểm toán viên phát triển và duy trì khả năng cung cấp dịch vụ đạt chất lượng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Như vậy, muốn theo đuổi ngành kế toán, kiểm toán nói chung các bạn không chỉ cần nâng cao năng lực chuyên môn mà còn phải nắm vững những quy tắc chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp.

Xem thêm bài viết tại

Chuẩn mực kế toán quốc tế là gì? Có những chuẩn mực kế toán quốc tế nào?

Tìm hiểu về Chuẩn mực Kế toán quốc tế IAS 02 – Inventories (Hàng tồn kho)

Lời khuyên dành cho nhà lãnh đạo: Hợp tác làm nên thành công