Kinh nghiệm Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN mới nhất, đầy đủ nhất

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN mới nhất, đầy đủ nhất

405

Quyết toán thuế TNCN là công việc mang tính chất bắt buộc phải làm bởi các cá nhân có phát sinh nguồn thu nhập chịu thuế và các doanh nghiệp có hoặc không phát sinh thu nhập chịu thuế đối với nhân viên công ty. Do đó, để quá trình quyết toán diễn ra một cách thành công tốt đẹp thì cũng theo dõi những hướng dẫn dưới đây nhé!

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN mới nhất 2019

Quyết toán thuế TNCN là gì?

Đối với các cá nhân có đang làm việc tại một công ty nào đó. Thì sẽ biết hoặc không biết tiền lương mỗi tháng của mình. Sẽ bị trừ một ít đi để đóng thuế thu nhập cá nhân. Về cơ bản, đây giống như khoản tạm đóng vậy và bạn chỉ cần quyết toán một lần nữa vào cuối năm để xem đủ hay thiếu.

Nói một cách học thuật hơn, quyết toán thuế TNCN. Là việc mà các cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thì bắt buộc phải đóng thuế. Tự cá nhân có thể làm việc này nhưng đa số là do công ty. Tổ chức mà cá nhân đang làm việc tại đó làm thay.

Nếu như trước đây, cần điền thông tin vào mẫu có sẵn rồi đến cơ quan thuế để quyết toán thì nay. Cá nhân hoặc tổ chức chỉ cần sử dụng phần mềm kê khai trực tuyến hỗ trợ quyết toán. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thì người nộp thuế TNCN phải quyết toán và nộp tiền thuế.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2019 cần chuẩn bị

Tổ chức trả thu nhập

– Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 05/QTT-TNCN được Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục bảng kê chi tiết theo mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN được Bộ tài chính ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Cá nhân phải quyết toán thuế

– Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN do bộ tài chính ban hàng kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN mới nhất 2019

– Phụ lục theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ( nếu đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc).

– Nếu như trong năm có các khoản tạm nộp ở trong nước. Hay nước ngoài thì cá nhân cần có bản chụp và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nó.

– Nếu như tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động. Và không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân thì cơ quan thuế. Sẽ căn cứ vào dữ liệu của ngành thuế để xem xét quyết toán thuế TNCN cho cá nhân đó.

– Nếu có các khoản đóng góp quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo hay quỹ khuyến học. Thì cần có bản chụp để chứng minh.

– Tài liệu chứng minh đối với các cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán hoặc nhận thu nhập từ nước ngoài.

Khi nào quyết toán thuế TNCN?

Đối với tổ chức trả thu nhập

– Thời hạn quyết toán thuế TNCN theo năm dương lịch chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đó.

– Đối với các tổ chức có quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập. Chuyển đổi loại hình kinh doanh hoặc phá sản. Giải thể thì cần phải quyết toán thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có những quyết định trên.

Đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

– Trong trường hợp nộp thừa thì các cá nhân có thể nộp hồ sơ yêu cầu hoàn thuế vào bất cứ thời điểm nào trong năm.

Những đối tượng nào không thực hiện quyết toán thuế TNCN 2019?

Đối với cá nhân

– Những cá nhân đã nộp thuế TNCN nhưng nộp thừa và không có yêu cầu hoàn thuế

– Những cá nhân đã nộp đủ số tiền thuế TNCN bắt buộc

– Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng có phát sinh khấu trừ hoặc tạm nộp thuế TNCN trong năm đó.

Đối với tổ chức

– Những tổ chức không phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công.

– Những tổ chức trả thu nhập giải thể, phá sản. Chấm dứt hoạt động không phát sinh khấu từ thuế TNCN thì không thực hiện quyết toán mà chỉ cung cấp cho cơ quan thuế. Danh sách các cá nhân đã chi trả thu nhập (nếu có phát sinh trả thu nhập).

Cuối cùng, chúc các bạn có thể quyết toán thuế TNCN của mình một cách đầy đủ, công khai và minh bạch.

Xem thêm

Những khoản thu được miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người không quyết toán thuế trước 30/3 bị phạt thế nào?

Những đối tượng phải nộp Thuế thu nhập cá nhân năm 2020