Kinh nghiệm Người không quyết toán thuế trước 30/3 bị phạt thế nào?

Người không quyết toán thuế trước 30/3 bị phạt thế nào?

318

Theo Tổng cục Thuế, hạn cuối quyết toán thuế TNCN năm nay sẽ rơi vào ngày 30/3. Vậy những cá nhân không quyết toán thuế trước 30/3 sẽ bị phạt thế nào?

Người không quyết toán thuế trước 30/3 bị phạt thế nào?

Các chi cục thuế sẽ đồng loạt triển khai “Tháng đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế TNCN năm 2019” kể từ 1/3. Tuy nhiên, cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế nên nộp sớm. Mục đích là để tránh đợi đến thời điểm cuối tháng ùn tắc.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cơ quan thuế cũng khuyến khích nộp thuế qua đường bưu điện. Đối tượng phải nộp thuế là các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Những người này có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm; hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Người không quyết toán thuế trước 30/3 bị phạt thế nào?

Về mức xử phạt quyết toán muộn, nếu cá nhân phát sinh thuế phải nộp mà không nộp hồ sơ quyết toán thuế, không quyết toán thuế trước 30/3 thì mức phạt sẽ được quy định bằng một nửa mức phạt của doanh nghiệp (DN).

Theo quy định hiện hành, mức phạt đối với DN từ 3,5 triệu đến tối đa 5 triệu đồng, nếu DN nộp hồ sơ khai thuế muộn (quá ngày 30/3) nhưng không phát sinh số thuế phải nộp thêm. Như vậy, mức phạt cho cá nhân không quyết toán thuế trước 30/3 vào khoảng 1,75 – 2,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, còn hình thức nặng hơn là phạt tiền 1 – 3 lần (tùy theo mức độ vi phạm) tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận khi không nộp hồ sơ khai thuế nhưng phát sinh số thuế phải nộp.

Ngoài ra, công văn của Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn các trường hợp không phải quyết toán thuế, như: cá nhân có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế TNCN tạm nộp trong năm mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào các kỳ sau; cá nhân có thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị chi trả khấu trừ 10%, nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này…

Xem thêm:

Infographic: Những đối tượng không cần làm quyết toán thuế TNCN năm 2020

Tải về mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mới nhất 2020

Quyết toán Thuế TNCN cho người nước ngoài như thế nào?