Nổi bật 1 Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định một số thay đổi về lệ...

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định một số thay đổi về lệ phí môn bài

490
[ File # csp10533870, License # 2577442 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / coraMax

Ngày 24/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP. Nghị định này sửa đối, bổ sung một số quy định về lệ phí môn bài. Mời bạn đọc cập nhật tại bài viết dưới đây.

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định một số thay đổi về lệ phí môn bài

Tổng quan về Nghị định số 22/2020/NĐ-CP

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 24 tháng 02 năm 2020. Nội dung của nghị định: “Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của chính phủ quy định về lệ phí môn bài”.

Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2020.

Nội dung Nghị định số 22/2020/NĐ-CP

Để xem chi tiết Nghị định, mời đọc xem TẠI ĐÂY.

Một số điểm quan trọng về lệ phí môn bài trong Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP quy định một số thay đổi về lệ phí môn bài

Bổ sung thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Nghị định này quy định thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, nâng tổng số trường hợp được miễn lệ phí môn bài lên 10 trường hợp. Trích Khoản 1, Điều 1, Nghị định 22/2020/NĐ-CP, có thêm 3 trường hợp sau được miễn lệ phí môn bài:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

c) Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.”

Quy định mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh doanh đã giải thể kinh doanh trở lại

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại phải nộp lệ phí môn bài theo quy định sau:

“Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể có hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại trong thời gian 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.”

Quy định chi tiết thời hạn nộp lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định thời hạn nôp lệ phí môn bài như sau:

“4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.”

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung như sau:

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Tuy nhiên nghị định này quy định chi tiết thời hạn nộp đối với:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài

Các doanh nghiệp này phải nộp lệ phí môn bài từ năm thứ tư kể từ năm thành lập doanh nghiệp. Thời hạn nộp như sau:

– Kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm: nộp chậm nhất vào ngày 30 tháng 7 năm kết thúc thời gian miễn.

– Kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp chậm nhất vào ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể nhưng sản xuất, kinh doanh trở lại

Các cá nhân, tổ chức này nộp lệ phí môn bài theo thời hạn sau:

– Hoạt động trở lại trong 6 tháng đầu năm: nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm ra hoạt động.

– Hoạt động trở lại trong thời gian 6 tháng cuối năm: nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm liền kề năm ra hoạt động.

Trên đây là Nghị định 22/2020/NĐ-CP quy định một số thay đổi về lệ phí môn bài. Bạn đọc hãy tham khảo và chủ động cập nhật. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mời tải về mẫu bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND) theo Thông tư 200 và Thông tư 133

Tải về Nghị định 28/2020/NĐ-CP: Xử phạt hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

Tải miễn phí mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi