Kinh nghiệm Tải miễn phí mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Tải miễn phí mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

1820

Bán hàng qua hình thức gửi đại lý, ký gửi ngày càng được các doanh nghiệp ưa chuộng. Như vậy, cần phải có tài liệu để theo dõi, phản ánh tình hình hàng hóa đem ký gửi đại lý. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi tại đây.

Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi là gì?

Khi chuyển hàng hóa gửi đại lý, hay thanh toán hàng ký gửi cần phải có tài liệu làm bằng chứng. Tài liệu đó là Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. Như vậy đây là chứng từ phản ánh tình hình thanh toán hàng đại lý, ký gửi giữa đơn vị gửi hàng và đơn vị nhận hàng. Bảng thanh toán này là căn cứ để kế toán ghi sổ kế toán.

Bên nhận bán hàng (đại lý) sẽ lập Bảng thanh toán này. Bảng này sẽ được lập thành ba bản, được lưu tại ba nơi khác nhau. Gồm:

– Một bản lưu tại nơi lập.

– Một bản lưu ở phòng kế toán. Mục đích để làm chứng từ thanh toán và căn cứ ghi sổ kế toán.

– Một bản gửi cho bên gửi hàng.

Tải về Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu bảng thanh toán ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC tại link dưới đây:

TẢI VỀ FILE WORD

Mời tải về mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Mời tải về mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

TẢI VỀ FILE EXCEL

Mời tải về mẫu Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Hướng dẫn điền Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Việc ghi chép vào bảng thanh toán khá dễ dàng, các bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

– Đơn vị, địa chỉ: ghi tên, địa chỉ của đơn vị, bộ phận nhận bán hàng đại lý, ký gửi.

– Ngày/tháng/năm: ghi rõ thời điểm lập bảng.

– Quyển số: điền số của quyển chứa bảng thanh toán.

– Số: điền số của bảng thanh toán trong quyển chứa bảng thanh toán.

– Nợ, Có: ghi tài khoản Nợ, tài khoản Có.

– Căn cứ Hợp đồng số … ngày … tháng … năm …: điền số và thời điểm của hợp đồng bán hàng đại lý (ký gửi)

– Ông/Bà … chức vụ … đại diện …: điền thông tin của những người đại diện của các bên liên quan.

Mục I: Thanh quyết toán số hàng đại lý, ký gửi

– Cột A: điền số thứ tự hàng hóa nhận đại lý, ký gửi.

– Cột B:điền tên, quy cách, phẩm chất của hàng hóa.

– Cột C: điền đơn vị tính của hàng hóa.

– Cột 1: điền số lượng hàng đầu kỳ (hàng tồn cuối kỳ trước).

– Cột 2: điền số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi trong kỳ.

– Cột 3 – tổng số lượng hàng nhận đại lý, ký gửi: được tính bằng tổng cột 1 và cột 2.

– Cột 4: điền số lượng hàng đã bán trong kỳ.

– Cột 5: điền đơn giá của hàng đã bán trong kỳ.

– Cột 6: điền giá thanh toán của hàng hóa đã bán trong kỳ.

– Cột 7 – số lượng tồn cuối kỳ: được tình bừng cách lấy cột 3 trừ đi cột 4.

– Dòng “Cộng” – cột 6: điền tổng số tiền phải thanh toán trong kỳ.

Mục II: Số tiền còn nợ các kỳ trước

Mục này điền số tiền mà bên nhận hàng bán chưa thanh toán với bên có hàng ký gửi từ các kỳ trước.

Mục III: Số tiền phải thanh toán đến kỳ này

Mục này điền số tiền bên mà bên đại lý phải thanh toán cho bên ký gửi từ trước đến kỳ này (tính cả tiền kỳ này).

Mục IV: Số tiền được nhận lại

Mục này điền số tiền hoa hồng, số thuế nộp hộ và chi phí khác mà bên đại lý nhận được .

Mục V: Số tiền thanh toán kỳ này

Điền số tiền mà bên đại lý thanh toán cho bên có hàng ký gửi.

Mục VI: Số tiền nợ lại

Số tiền nợ lại (Mục VI) = Mục III – Mục IV – Mục V.

Sau khi lập xong, những thành phần sau phải ký, đóng dấu:

– Người lập ký, ghi rõ họ tên.

– Kế toán trưởng hai bên nhận hàng đại lý và gửi hàng đại lý ký, ghi rõ họ tên.

– Giám đốc hai bên nhận hàng đại lý và gửi hàng đại lý ký, đóng dấu.

Trên đây là mẫu và hướng dẫn điền Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi. Mời bạn đọc tham khảo và tải về. Hy vọng bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Hợp nhất kinh doanh là gì? Các phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh

Phương pháp kế toán tài khoản 611 – Mua hàng theo Thông tư 200

Hàng tồn kho là gì? Phương pháp kế toán và cách xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ