Kinh nghiệm Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào như thế nào...

Lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào như thế nào cho chuẩn?

1639

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào được sử dụng để làm căn cứ lập tờ khai thuế cho doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Bài viết sẽ hướng dẫn kế toán cách lập và ghi bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, sao cho đúng và đủ nhất theo quy định của pháp luật.

1. Căn cứ để lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào được lập theo mẫu số 01-2/GTGT của Bộ Tài chính. Theo đó, người lập bảng kê phải kê khai đầy đủ và chính xác các danh mục được quy định trong bảng kê. Trường hợp các chỉ tiêu không có số liệu thì bỏ trống. Kế toán không được tự ý thay đổi khuôn dạng của mẫu biểu như thêm vào hay cắt bớt hoặc thay đổi vị trí các chỉ tiêu.

Căn cứ để lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

– Để lập bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào thì kế toán cần thu thập đủ chứng từ, hóa đơn, biên lai nộp thuế ở khâu nhập hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ kế toán.

– Hóa đơn các loại cần được phân thành từng nhóm khác nhau như: hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế, hóa đơn hàng hóa dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế, hóa đơn hàng hóa dịch vụ đùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế.

– Đối với các hóa đơn đã được điều chỉnh giảm ghi số âm bằng cách đặt số đố vào trong dấu ngoặc đơn.

– Không cần kê chi tiết từng hóa đơn đối với các dịch vụ mua vào phục vụ nhu cầu tiêu dùng như hóa đơn điện, nước, bưu chính. Chỉ cần lập theo từng nhóm mặt hàng và thuế suất.

– Không kê vào bảng kê các hóa đơn sau: hóa đơn không đủ điều kiện khấu trừ, hóa đơn GTGT nhưng không chịu thuế GTGT, hóa đơn bán hàng bình thường.

2. Cách ghi nội dung của bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

Chỉ tiêu 1: Hàng hóa, dịch vụ dùng riêng cho sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế.

Tại dòng này, kế toán cần ghi toàn bộ hóa đơn, chứng từ kế toán thực tế phát sinh đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Hóa đơn, chứng từ kê sót từ kỳ trước chuyển sang cũng sẽ được ghi cùng.

Lưu ý: Sau khi kê khai kế toán cần sắp xếp lại các chứng từ sau theo trình tự thời gian:

  • Chứng từ nộp thuế  GTGT hàng nhập khẩu
  • Hóa đơn mua hàng trực tiếp (Hóa đơn thông thường), loại hóa đơn này không có thuế suất thuế GTGT nhưng vẫn sẽ được kê vào bảng kê.

Chỉ tiêu 2: Hàng hóa dịch vụ dùng chung cho sản xuất kinh doanh chịu và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế.

Kế toán chỉ kê khai mục này khi đơn vị kinh doanh các mặt hàng chịu thuế lẫn không chịu thuế. Những hóa đơn dùng chung cho cả 2 loại mặt hàng này sẽ được kê vào chỉ tiêu này.

Công thức tính thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như sau:;

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = (Thuế GTGT đầu vào dùng chung / Tổng doanh thu) x Doanh thu chịu thuế

Chỉ tiêu 3: Hàng hóa dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế

Các đơn vị kinh doanh không cần phải kê khai mục này. Nếu doanh nghiệp có hoạt động đầu tư thì sẽ kê khai theo mẫu số 02/GTGT.

Chỉ tiêu 4: Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào phục vụ sản xuất kinh doanh được khấu trừ thuế GTGT

Đây là chỉ tiêu tổng của các hóa đơn chứng từ mua vào để giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh được khấu trừ. Chỉ tiêu này bằng tổng cột thứ (6) của các chỉ tiêu 1, 2, 3.

Trường hợp doanh nghiệp không có dự án đầu tư mới thì không cần phải ghi chỉ tiêu 4.

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới nhưng chưa phát sinh doanh thu thì lập riêng Bảng kê 01-2/GTGT nhưng bảng kê nàu chỉ ghi chỉ tiêu 4 mà không ghi chỉ tiêu 1,2,3. Bảng kê này nộp kèm tờ khai mẫu số 02/GTGT.

Chỉ tiêu 5: Tổng số thuế của các hàng hóa dịch vụ mua vào đủ điều kiện được khấu trừ

Chỉ tiêu này để kê khai hóa đơn, chứng từ đối với HHDV mua vào nhưng không áp dụng cho đối tượng tổng hợp kê khai tờ khai 01/GTGT.

Tổng của chỉ tiêu này bằng tổng số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa dịch vụ chịu thuế/không chịu thuế mua vào. Con số này được tính bằng tổng cột (7) của các chỉ tiêu 1, 2, 3.

Lưu ý: Để thêm dòng, kế toán sử dụng phím F5, để xóa dòng thì dùng phím F6. Còn để biết được thông tin cần điền trong dòng đó là gì thì nhấn phím F1.

Xem thêm:

Tải về mẫu bảng kê CTT25/AC: Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ Thuế TNCN

Cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) trên phần mềm HTKK