Kế toán cho người mới bắt đầu Học kế toán máy Cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) trên phần...

Cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) trên phần mềm HTKK

4845

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phải thực hiện kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt nếu sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế. Để lập được hồ sơ khai thuế tiêu thu đặc biệt, người nộp thuế phải lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB. Trong bài viết sau đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trên phần mềm HTKK nhé.

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm

Đầu tiên, các bạn cần mở phần mềm HTKK lên. Sau đó nhập mã số thuế của đơn vị cần lập tờ khai rồi bấm Đồng ý.

Bước 2: Chọn tờ khai

Sau khi màn hình chính của phần mềm hiện lên. Chọn mục Kê khai => Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt => 01/TTĐB Tờ khai thuế TTĐB (TT195/2015).

Bước 3: Chọn kỳ tính thuế

Sau khi chọn tờ khai, cửa sổ Chọn kỳ tính thuế hiện lên. Tại đây các bạn có thể chọn loại tờ khai tháng hoặc tờ khai phát sinh. Chọn tháng, năm tính thuế và chọn loại tờ khai lần đầu hoặc tờ khai bổ sung. Chọn ngành nghề kinh doanh, chọn phụ lục kê khai trong trường hợp cần kê khai.

Bước 4: Lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Sau khi chọn kỳ tính thuế xong, màn hình sẽ hiện ra mẫu tờ khai như sau:

Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu của tờ khai như sau:

Nếu đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ” thì tất cả các cột có giá trị mặc định là 0.

Nếu không đánh dấu chỉ tiêu “không phát sinh giá trị tính thuế TTĐB trong kỳ”

Cột [2] Tên hàng hóa dịch vụ được chọn trong danh mục các mặt hàng có sẵn đã được đăng ký từ trước.

Cột [3] Đơn vị tính hiện ra theo cột [2]

Cột [4] Nhập sản lượng tiêu thụ trong kỳ tính thuế.

Cột [5] Nhập doanh số bán ra tính thuế

Cột [6] Giá tính thuế TTĐB, phần mềm hỗ trợ tự tính theo công thức Cột [6] = Cột [5]/(1 + Cột [7]).

Cột [7] Thuế suất hiện ra đồng thời theo cột [2].

Cột [6] Nhập số thuế TTĐB được khấu trừ trong kỳ.

Cột [9] Thuế TTĐB phải nộp, phần mềm tự tính tính theo công thức ([9] = [6] * [7][8])

Bước 5: Nhập phụ lục tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

Tiếp theo các bạn có thể chuyển sang tab phụ lục tờ khai và nhập các chỉ tiêu tương ứng với phát sinh của đơn vị trong kỳ nếu có.

Sau khi nhập xong hết tất cả chỉ tiêu, tiến hành kiểm tra lại số liệu và nhập tên người ký. Sau đó bấm Ghi để lưu dữ liệu và bấm Kết xuất để xuất dữ liệu nếu cần.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB) trên phần mềm HTKK. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN) trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài mẫu 01/NTNN trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn lập bộ BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC trên phần mềm HTKK