Tags Viết hoa
5 Thay đổi về cách Viết hoa trong văn bản kể từ 05/03/2020

5 Thay đổi về cách Viết hoa trong văn bản kể...

Việc viết hoa trong văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 30 từ ngày 05/03/2020. Theo đó, có 05...
Quy định mới về cách viết hoa trong văn bản hành chính

Quy định mới về cách viết hoa trong văn bản hành...

Chính phủ quy định rõ các trường hợp viết hoa do phép đặt câu, danh từ riêng chỉ tên người, tên địa lý, tên...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.