Tags Thông tư 69/2020/TT-BTC

Tải về Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định trình tự, thủ tục...

Vào ngày 15/07/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục khoanh nợ...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.