Tags Quản lý tài sản cố định
Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Tải về Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC hướng dẫn chế...

Bài viết sau sẽ chia sẻ với các bạn văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng...

Cách lập thẻ tài sản cố định và mẫu thẻ tài...

Với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng và sản xuất, TSCĐ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.