Tags Hàng hóa chịu thuế suất 5%

Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 5%

600Thuế suất thuế GTGT 5% là mức thuế suất ưu đãi của Nhà nước. Những loại hàng hóa, dịch vụ nào được áp dụng...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.