Tags Hạch toán TSCĐ trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua sắm TSCĐ hữu hình...

Trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, khi mua tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH) bằng nguồn ngân sách nhà nước (NSNN),...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.