Tags Chênh lệch tạm thời

Chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là...

Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ cùng các bạn tìm hiểu chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là gì và...
Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán VAS 17 - Thuế TNDN

Tìm hiểu về chuẩn mực kế toán VAS 17 – Thuế...

VAS 17 - Thuế TNDN quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế toán...
Hạch toán tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Hạch toán tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập...

Tài khoản 243 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập...
thuế thu nhập hoãn lại là gì?

Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập hoãn lại...

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả nghe có vẻ mới lạ với nhiều kế toán. Vì vậy cũng sẽ khó khăn trong quá...
nhận biết chênh lệch trong kế toán

Chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời trong kế...

Trong kế toán, sự chênh lệch giữa doanh thu với chi phí giữa kế toán tài chính và kế toán thuế được gọi là...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.