Tags Cách phân bổ CCDC

Cách phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ vào chi...

Tương tự tài sản cố định, công cụ, dụng cụ cũng cần phải phân bổ giá trị vào chi phí trong kỳ. Ketoan.vn xin...
Đăng ký để nhận
kiến thức mới nhất
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Ketoan.vn sử dụng thông tin bạn cung cấp để liên hệ với bạn về nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan của chúng tôi
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.