Kinh nghiệm Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020

13156

Trong nhiều doanh nghiệp, thường sẽ có nhân viên nhờ doanh nghiệp quyết toán Thuế thu nhập cá nhân giúp mình. Nếu muốn công ty làm giúp, nhân viên này cần phải làm giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN. Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền quyết toán TNCN 2020 mới nhất.

 Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2020

Hướng dẫn viết giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN 2020

Đối với quá trình viết giấy ủy quyền quyết toán TNCN, bạn cần  phải điền đúng thì giấy mới có hiệu lực.

[1] Điền năm viết giấy ủy quyền

[2] Điền tên của người viết giấy ủy quyền

[3] Điền Quốc tịch của người viết giấy ủy quyền

[4] Điền mã số Thuế của người viết đơn ủy quyền

[5] Trường hợp người ủy quyền chỉ có thu nhập từ công ty, nơi mình đang làm việc, sẽ điền dấu X

[6] Điền năm mà người viết  định quyết toán Thuế TNCN

[7] Công ty nơi mà người viết đơn ủy quyền đang làm việc

[8] Nếu người viết đơn có thêm thu nhập từ công ty khác, sẽ điền X. Còn không có sẽ bỏ trống

[9] Nếu điền [8], sẽ ghi năm có thu nhập định quyết toán. Còn không điền [8] thì bỏ qua

[10] Nếu điền [8], sẽ ghi tên của công ty có thu nhập định quyết toán. Còn không điền [8] thì bỏ qua

[11] Điền tên công ty, nơi mình đang làm việc, định ủy quyền quyết toán Thuế.

[12] Mã số Thuế của công ty mình làm việc, nhờ ủy quyền.

Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN

Khi bạn có nhu cầu ủy quyền cho công ty quyết toán Thuế TNCN, bạn có thể tải mẫu giấy ủy quyền TẠI ĐÂY

Mẫu giấy ủy quyền cho các bạn tham khảo

 Tải về mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2020

Về các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế

Theo Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 92/2015/TT-BTC chỉ có cá nhân người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công mới được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp) quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Trường hợp 2

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm,

Đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Trường hợp 3

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp…

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2021 hỗ trợ doanh nghiệp tự động lập tờ khai khấu trừ và quyết toán thuế thu nhập cá nhân, giúp kế toán tiết kiệm thời gian, không mất nhiều công sức tổng hợp thủ công ở ngoài excel như trước đây.

Xem thêm:

Bảo hiểm thất nghiệp năm 2020: Điều kiện hưởng và cách tính tiền trợ cấp

Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020: Quyết toán và cách tính chính xác nhất

Thẻ bảo hiểm y tế: Sử dụng bao lâu thì phải đi gia hạn?