Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ đảm nhận công việc gì?

Kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ đảm nhận công việc gì?

3185
cong-viec-ke-toan-khac

Doanh nghiệp siêu nhỏ thường chỉ có một đến hai kế toán, thậm chí có thể không có kế toán trưởng. Với số lượng ít như vậy, liệu công việc của kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ có quá nặng? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ những công việc cụ thể của một kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ.

1. Công việc liên quan đến Nội bộ

Sắp xếp hồ sơ chứng từ

– Các hồ sơ chứng từ cần được sắp xếp, phân loại một cách khoa học, cẩn thận để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, đối chiếu. Tốt nhất chúng nên được sắp xếp theo trình tự thời gian.

– Giữ và bảo quản con dấu cẩn thận nếu được chủ doanh nghiệp giao. Nhân viên kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cần học cách đóng dấu bằng cách đóng dấu nháp trước khi làm chính thức vào các giấy tờ quan trọng.

ke-toan-sap-xep-chung-tu

Công việc liên quan đến hợp đồng báo giá, đặt hàng, gọi hàng

– Đối với phần mua hàng:

Nếu doanh nghiệp chưa có sẵn nhà cung cấp: tìm 2 đến 3 nhà cung cấp có thể cung cấp mặt hàng doanh nghiệp cần. Sau đó yêu cầu họ gửi báo giá.

Từ báo giá các nhà cung cấp gửi, nhân viên kế toán tiến hành lập bảng so sánh báo giá giữa các nhà cung cấp để sếp duyệt. Nếu sếp duyệt, nhân viên kế toán làm hợp đồng để 2 bên kí, hoặc làm đơn đặt hàng.

Sau khi có đơn đặt hàng hoặc hợp đồng, có thể gọi hàng mỗi khi cần.

Khi nhận hàng cần phải kiểm tra các hồ sơ khác như: phiếu XK, biên bản giao hàng, hoặc hóa đơn GTGT.

>> Những câu hỏi phổ biến nhất về doanh nghiệp siêu nhỏ

– Đối với phần bán hàng:

 • Lập báo giá gửi khách hàng.
 • Nhận đơn đặt hàng của khách.
 • Làm hợp đồng, xuất hàng cho khách.
 • Lập hóa đơn GTGT (nếu có).

Công việc của các kế toán khác

Kế toán thanh toán và công nợ:

 • Lập phiếu thu, chi để thanh toán mua hàng hóa dịch vụ, trả nhà cung cấp hoặc thu tiền của khách hàng.
 • Thường xuyên theo dõi công nợ của nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên.
 • Cuối ngày chốt quỹ tiền mặt để chiếu với quỹ.
 • Cuối tháng lấy sổ phụ từ Ngân hàng về để hạch toán, đối chiếu tiền quỹ ngân hàng và sổ phụ của ngân hàng.

Kế toán vật tư hàng hóa: Tạo phiếu nhập, xuất và theo dõi nhập, xuất vật tư hàng hóa.

Kế toán giá thành:

 • Tính giá xuất kho hàng hóa.
 • Cuối tháng tính lương, hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương và chi lương (nếu có).
 • Theo dõi CCDC và TSCĐ phân bổ chúng vào cuối tháng.
 • Tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm (nếu có) đối với sản xuất.

cong-viec-ke-toan-khac

Kế toán chi phí:

 • Tập hợp chi phí cho dịch vụ và tính giá thành dịch vụ (nếu có) đối với dịch vụ.
 • Tập hợp chi phí cho công trình tính giá thành công trình đối với xây dựng.
 • Kết chuyển chi phí.
 • Tính kết quả lãi lỗ.

2. Công việc liên quan đến Thuế

Kiếm tra các chứng từ và hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp

– Ngành nghề trên đăng ký kinh doanh có phù hợp với hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ chưa?

– Kiểm tra vốn góp đã góp đủ chưa (Đối chiếu vốn trên ĐKKD với số dư có hiện tại trên TK 4111)?

– Kiểm tra mẫu 06/GTGT của DN để xem thời gian áp dụng thuế theo PP được khấu trừ (DN mới thành lập hoặc đã thành lập lâu rồi nhưng có DT nhỏ hơn 1 tỷ/1 năm).

– Kiểm tra thông báo phát hành hóa đơn của DN (Tránh tình trạng chưa phát hành thông báo nhưng hóa đơn vẫn đưa vào sử dụng).

>> Tháng 4/2019, Doanh nghiệp siêu nhỏ đã có phần mềm kế toán riêng

che-do-ke-toan-doanh-nghiep

– Kiểm tra đã có đăng ký phương pháp trích khấu hao theo TT 45/2013 chưa?

– Kiểm tra xem đã có đăng ký sử dụng tài khoản ngân hàng chưa?

Thực hiên kê khai, báo cáo hàng tháng, hàng quý

– Kê khai thuế GTGT, thuế TNCN: Chú ý hạn nộp:

 • Đối với tháng: ngày 20 của tháng sau.
 • Đối với quý: ngày 30 tháng tiếp theo của quý sau.

– Hạch toán kế toán thuế:

 • Đầu năm kế toán lập bút toán kết chuyển lợi nhuận năm nay về lợi nhuận năm trước.
 • Trích thuế môn bài đầu năm.
 • Hạch toán hóa đơn đầu vào, và các chứng từ chi phí, chúng từ khác…
 • Hạch toán hóa đơn đầu ra.
 • Hạch toán chứng từ Ngân hàng.
 • Kết chuyển thuế GTGT (Nguyên tắc kết chuyển theo số thuế có giá trị nhỏ).

phan-tich-ke-toan-tong-hop

– Kiểm tra thuế: Cách để kiểm tra: Số tiền bên dư nợ của bảng tổng hợp công nợ = Số tiền bên dư nợ của tài khoản công nợ tương ứng trên bảng cân đối tài khoản, và kiểm tra số tiền dư có tương tự.

– Cuối tháng:

 • Lập bảng phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn.
 • Lập bảng phân bổ khấu hao.
 • Tính lương, hạch toán lương, trích các khoản bảo hiểm theo lương, chi lương.
 • Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh.
 • Lập Bộ Báo cáo tài chính, bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Bảng kết quả XSKD, Bảng lưu chuyển tiền tệ, Bảng cân đối tài khoản, Thuyết minh BCTC.

– Quyết toán thuế TNDN.

Trên đây là những công việc cơ bản nhất của kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ. Để làm công việc kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ thành công, nhân viên kế toán cần rất cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng sắp xếp công việc khoa học vì các đầu việc của kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ tương đối nhiều và bao hàm nhiều mảng khác nhau.