Kế toán cho người mới bắt đầu Nhập môn kế toán Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định...

Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

1270

Các chứng từ kế toán tài sản cố định (TSCĐ) là công cụ theo dõi tình hình biến động về số lượng, chất lượng của TSCĐ. Mời bạn đọc tải về các mẫu chứng từ kế toán TSCĐ theo Thông tư 133 tại bài viết dưới đây.

 Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

Chứng từ kế toán tài sản cố định

Chứng từ kế toán TSCĐ là công cụ theo dõi tình hình biến động về số lượng, chất lượng của TSCĐ trong doanh nghiệp.

Chứng từ kế toán gồm những nôi dung sau:

– Tên gọi chứng từ.

– Số chứng từ và ngày, tháng, năm lập chứng từ.

– Tên địa chỉ của cá nhân, đơn vị lập và nhận chứng từ.

– Nội dung tóm tắt của nghiệp vụ kinh tế.

– Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính (ghi bằng số), tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu chi tiền (ghi bằng số và chữ).

– Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm về tính chính xác của nghiệp vụ.

Trên đây là các nội dung bắt buộc mà chứng từ kế toán phải có. Ngoài ra còn có thêm các yếu tố bổ sung tùy vào loại chứng từ khác nhau.

Hệ thống chứng từ kế toán TSCĐ theo Thông tư 133

Biên bản giao nhận tài sản cố định

TSCĐ sau khi hoàn thành xây dựng, mua sắm, được cấp trên cấp, được tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, TSCĐ thuê ngoài… đưa vào sử dụng tại đơn vị hoặc tài sản của đơn vị bàn giao cho đơn vị khác theo lệnh của cấp trên, theo hợp đồng góp vốn,… doanh nghiệp phải lập Biên bản giao nhận tài sản cố định.

 Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

Biên bản này là căn cứ để kế toán ghi thẻ tài sản cố định và các sổ kế toán có liên quan.

Trong trường hợp nhượng bán, thanh lý hoặc TSCĐ thừa, thiếu khi kiểm kê thì không được sử dụng biên bản này.

Mời bạn đọc tải về Biên bản giao nhận tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Biên bản thanh lý TSCĐ

Biên bản thanh lý TSCĐ là căn cứ xác nhận việc thanh lý tài sản cố định. Đây là chứng cứ để kế toán ghi giảm tài sản cố định.

 Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

Mời bạn đọc tải về Biên bản thanh lý tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

Đây là biên bản để 2 bên xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn. Đồng thời đây cũng là căn cứ để kế toán ghi nhận chi phí trong kỳ.

 Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

Mời bạn đọc tải về Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành TẠI ĐÂY.

Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

Đây là biên bản xác nhận việc đánh giá lại tài sản cố định. Đồng thời Biên bản này cũng là căn cứ để kế toán ghi nhận số chênh lệch tăng, giảm TSCĐ trong kỳ.

 Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133

Mời bạn đọc tải về Biên bản đánh giá lại tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định là chứng từ xác nhận số lượng, giá trị tài sản cố định hiện có của doanh nghiệp. Từ đó phát hiện tài sản thừa thiếu so với số kế toán.

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mời bạn đọc tải về Biên bản kiểm kê tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ là một tài liệu quan trọng đối với doanh nghiệp có TSCĐ. Nó phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và số phân bổ khấu hao của từng đối tượng sử dụng TSCĐ mỗi kỳ.

Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định

Mời bạn đọc tải về Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định TẠI ĐÂY.

Mời bạn đọc xem thêm:

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Quy định về mức phạt hành vi trốn thuế, gian lận thuế của doanh nghiệp