Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm gì?

Đăng bởi Bàn Thị Linh - 11/02/2020
ketoan.vn
49 Lượt đọc

Công ty TNHH một thành viên là loại hình doanh nghiệp chỉ có một chủ sở hữu. Chủ sở hữu của công ty sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hoạt động, các khoản nợ của công ty. Công ty này sẽ bắt đầu có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh. Vậy, loại hình công ty Công ty TNHH một thành viên này có những đặc điểm gì?

Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm gì?

Vấn đề góp vốn của Công ty TNHH một thành viên

 • Đối với khoản vốn điều lệ của công ty, khoản này thuộc tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết sẽ góp. Vốn điều lệ được ghi rõ ràng trong Điều lệ của công ty
 • Đối với khoản vốn điều lệ mà chủ sở hữu công ty đã cam kết. Cần phải nộp đủ số tiền đã cam kết và nộp đúng thời hạn quy định. Thời hạn để chủ sở hữu công ty nộp vốn điều lệ là 90 ngày. Kể từ ngày công ty được cấp giấy phép hoạt động.
 • Nếu trong trường hợp chủ sở hữu không thể góp được đủ số vốn đã đăng ký trước đó. Chủ sở hữu cần chỉnh sửa lại vốn điều lệ khớp với số tiền đã nộp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoạt động.
 • Chủ sở hữu chịu toàn bộ trách nhiệm đối với công ty của mình. Những thiệt hại do không góp đủ vốn điều lệ, góp không đủ vốn hoặc góp muộn vốn.

Chủ sở hữu công ty có những quyền hành gì?

 • Chủ sở hữu sẽ đứng ra quyết định về vốn điều lệ của công ty. Quyết định sửa đổi vốn điều lệ, hoặc bổ sung thêm về vốn điều lệ của công ty.
 • Xây dựng chiến lược, quyết định về nội dung chiến lược, kế hoạch kinh doanh của công ty.
 • Chủ sở hữu có quyền quyết định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty. Theo đó, những hoạt động như bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm người quản lý của công ty đều do chủ sở hữu quản lý.
 • Các dự án đầu tư phát triển của công ty đều do chủ sở hữu của doanh nghiệp.
 • Chủ sở hữu quyết định về các giải pháp trên thị trường. Những khoản đầu tư về công nghệ.

Chủ sở hữu Công ty TNHH một thành viên có nghĩa vụ gì?

 • Đăng ký vốn điều lệ, góp đầy đủ và đúng thời hạn của số vốn điều lệ đã đăng ký trước đó.
 • Chủ sở hữu cần tuân thủ về điều lệ của công ty mình
 • Đối với những tài sản thuộc về chủ sở hữu, những tài sản thuộc về công ty cần phải tách biệt rõ ràng ra.
 • Chủ sở hữu công ty là một cá nhân. Vì vậy, cần phải chủ động tách biệt chỉ tiêu của cá nhân và gia đình với chỉ tiêu khi làm Chủ tịch của công ty.
 • Chủ sở hữu cần phải tuân thủ những quy định về hợp đồng. Những điều Luật có liên quan đến việc mua bán, vay hoặc cho thuê. Một số nhưng giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu.
 • Trường hợp chủ sở hữu muốn rút vốn. Có thể thực hiện bằng cách chuyển nhượng cổ phần của mình hoặc vốn điều lệ của công ty cho cá nhân khác.
 • Trường hợp khi công ty chưa thanh toán đầy đủ các khoản nợ, các khoản chi phí phát sinh khác của doanh nghiệp. Chủ sở hữu sẽ không được rút lợi nhuận kinh doanh nếu chưa thanh toán đủ các khoản đó.
 • Chủ sơ hữu có nghĩa vụ thực hiện theo quy định của pháp luật và của vốn điều lệ.

Công ty TNHH một thành viên có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Công ty TNHH một thành viên có những đặc điểm gì?

Đối với cơ cấu tổ chức của công ty được quy định như sau. Thông thường, một Công ty TNHH một thành viên sẽ được phép hoạt động dựa trên 1 trong 2 cơ cấu tổ chức như sau:

 • Chủ tịch hội đồng quản trị; Giám đốc điều hành hoặc Tổng giám đốc; Kiểm soát viên của công ty
 • Hội đồng các thành viên công ty; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty; Kiểm soát viên.

Trường hợp trong điều lệ của công ty trước đó, không đề cập đến chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên. Trường hợp này sẽ thay bằng người đại diện theo pháp luật của công ty

Trường hợp nếu điều lệ của công ty quy định khác so với Luật doanh nghiệp.Vậy, những chức năng của các chứng vụ nêu trên sẽ được thực hiện đúng như trong điều lệ công ty.

Xem thêm:

Ngành Kế toán và những ưu, nhược điểm mà không phải ai cũng biết

Chữ ký trên hóa đơn GTGT và những mức xử phạt nếu vi phạm

 Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *