Kế Toán Tổng Hợp Định khoản - Hạch toán Một số sai sót hạch toán kế toán mà bạn thường gặp...

Một số sai sót hạch toán kế toán mà bạn thường gặp phải

729

Quá trình hạch toán tuy đã không còn xa lạ với các nhân viên kế toán. Tuy nhiên, việc hạch toán khá phức tạp và cần nhiều thủ tục. Vậy nên trong nhiều trường hợp, bạn có thể gặp phải một số những sai sót hạch toán kế toán không đáng có.

Một số sai sót hạch toán kế toán mà bạn thường gặp phải

Sai sót hạch toán đối với tiền mặt

Khi bạn hạch toán tiền mặt, bạn có thể gặp phải một số những sai sót hạch toán tiền mặt. Bao gồm:

 • Tiền mặt được ghi trên phiếu thu, phiếu chi cùng với tiền mặt trên sổ sách không trùng khớp với nhau.
 • Kế toán viên tiến hành hạch toán phiếu chi trước phiếu thu, dẫn đến quỹ tiền mặt của doanh nghiệp bị âm.
 • Số tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ của doanh nghiệp có sự chênh lệch.
 • Khi lập phiếu thu và phiếu chi của doanh nghiệp nhưng lại không lập đúng quy tắc.
 • Doanh nghiệp đã vi phạm quy tắc bất kiêm nhiệm ở trong doanh nghiệp. Cụ thể: Một người vừa làm kế toán tiền mặt vừa kiêm làm thủ quỹ. Sổ kế toán và sổ quỹ của doanh nghiệp để chung với nhau, không có sự tách biệt.
 • Thủ quỹ có quan hệ mật thiết hoặc la người nhà với Giám đốc hoặc với Kế toán trưởng.
 • Trong quá trình hạch toán, kế toán viên thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.
 • Ghi chép và phản ánh chưa hợp lý các chi phí của doanh nghiệp.
 • Sai lầm trong hóa đơn: Một hóa đơn nhưng lại tiến hành thanh toán đến hai lần. Hoặc thanh toán số tiền lớn hơn tiền đã ghi ở trong hóa đơn hoặc tiền ghi ở trong hợp đồng.
 • Kế toán viên không thường xuyên đối chiếu quỹ tiền mặt định kỳ.
 • Khi hạch toán tiền ngoại tệ, kế toán viên lại không tiến hành hạch toán cùng một phương pháp. Bên cạnh đó, kế toán viên không theo dõi ngoại tệ.
 • Trong biên bản kiểm kê lại có số dư ở đơn vị đồng.

Sai lầm khi hạch toán tiền gửi ngân hàng

Khi bạn hạch toán tiền gửi ngân hàng, bạn sẽ gặp phải một số những sai sót hạch toán. Cụ thể như sau:

 • Kế toán viên tiến hành hạch toán giấy báo Nợ và báo Có của ngân hàng qua chậm, không kịp thời.
 • Kế toán viên không mở sở chi tiết để theo dõi từng ngân hàng mà mình liên kết.
 • Đối với sổ sách của công ty và sổ sách của ngân hàng bị chênh lệch. Hoặc chênh lệch với Bảng cân đối phát sinh của ngân hàng.
 • Kế toán viên phản ánh không hợp lý những khoản liên quan đến ngân hàng như các khoản tiền gửi, tiền vay lãi..
 • Tên của người ủy nhiệm chi và của đối tượng cộng nợ lại không trùng khớp với nhau.
 • Đối với những khoản tiền gửi ngân hàng bằng ngoại tệ. Kế toán viên lại không theo dõi những nguyên tệ.
 • Vào dịp cuối năm nhưng lại quên không đánh giá số dư ngoại tệ. Trong một số trường hợp, kế toán viên áp dụng sai tỷ giá đánh giá lại.
 • Kế toán viên không hạch toán đầy đủ số tiền lãi gửi ngân hàng.

Một số sai sót hạch toán kế toán mà bạn thường gặp phải

Sai sót hạch toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

Đối với những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, bạn có thể gặp phải một số những sai sót trong quá trình hạch toán. Bao gồm:

 • Kế toán không mở sở chi tiết để theo dõi sự biến động của từng loại chứng khoán.
 • Kế toán viên không tiến hành trích lập dự phòng và giảm giá đầu tư đối với chứng khoán ngắn hạn.
 • Khi doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, kế toán viên lại không hạch toán các khoản lãi, lỗ. Hoặc trong quá trình hạch toán lại không có đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
 • Khi đầu tư ngắn hạn, nó sẽ không mang tính chất đầu tư. Mà bản chất của nó sẽ thuộc vào những khoản thu khác. Nhưng kế toán viên lại phân phối sai chế độ cho các cán bộ công nhân viên trong công ty.
 • Vào cuối kì, kế toán viên không đánh giá lại dự phòng để tiến hành hoàn nhập dự phòng hoặc sử dụng để trích thêm.
 • Đối với các khoản đầu tư của doanh nghiệp nhưng lại không có bằng chứng, chứng từ hợp lệ để chứng minh.
 • Đối với các khoản đầu tư của doah nghiệp nhưng lại không có xác nhận của đối tượng đã nhận đầu tư.

Xem thêm:

Mới làm kế toán thuế hãy tránh xa những lỗi này

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN cần phải chuẩn bị những gì?

Hạch toán kế toán trong doanh nghiệp và điều cần biết