Kinh nghiệm Hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ Thành lập doanh...

Hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị hồ sơ Thành lập doanh nghiệp

1297

Khi đăng ký doanh nghiệp, chắc chắn không thể thiếu khâu chuẩn bị hồ sơ. Đây chính là bước đầu tiên, làm tiền đề cho việc thành lập doanh nghiệp. Để chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp, bạn sẽ làm theo những quy định trong Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Làm hợp đồng đăng ký doanh nghiệp

Trước khi bạn làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bạn cần phải làm hợp đồng đăng ký doanh nghiệp. Quy định về hợp đồng đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

 • Người được lập và ký kết các loại hợp đồng đăng ký doanh nghiệp là người thành lập doanh nghiệp. Hợp đồng doanh nghiệp được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động trong doanh nghiệp trước và trong quá trình làm hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Khi đã ký kết hợp đồng, trong khi doanh nghiệp đã được thành lập. Trường hợp này, doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ nghĩa vụ, thực hiện quyền phát sinh từ trong hợp đồng đã ký kế đó. Trừ khi giữa các bên hợp đồng đã có những thỏa thuận khác, sẽ không cần tuân thủ.
 • Trong trườg hợp mà doanh nghiệp lại không thể đăng ký thành lập. Vậy, người đứng ra ký kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ các điều khoản đã được ký trong hợp đồng đó.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Có rất nhiều các loại hình công ty, doanh nghiệp khác nhau. Mỗi loại hình sẽ có khâu chuẩn bị hồ sơ đăng ký khác nhau.

Chuẩn bị hố sơ khi đăng ký Công ty hợp danh

Đối với mô hình Công ty hợp danh, hồ sơ chuẩn bị đăng ký thành lập  công ty bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh
 • Bản Điều lệ của công ty
 • Tổng hợp danh sách thành viên trong Công ty hợp danh
 • Các giấy tờ quan trọng, sử dụng bản sao. Bao gồm:

+  Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Sổ hộ chiếu của các thành viên trong Công ty hợp danh

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập công ty.

+ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Hộ chiếu của người đại diện cho Công ty Hợp danh.

 • Đối với những công ty đầu tư nước ngoài, cần chuẩn bị giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký Công ty cổ phần

Thành lập doanh nghiệp: Hướng dẫn các loại hình chuẩn bị hồ sơ

Đối với hồ sơ đăng ký Công ty cổ phần, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh
 • Bản Điều lệ của công ty
 • Danh sách những cổ đông đồng sáng lập công ty. Danh sách những cổ đông thuộc nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao một số các giấy tờ liên quan đến doanh nghiệp. Bao gồm:

+Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Sổ hộ chiếu của các cổ đông đồng sáng lập hoặc của các cổ đông nước ngoài.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập công ty.

+ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Hộ chiếu của người đại diện cho Công ty. Dựa trên sự ủy quyền của các cổ đông đồng sáng lập hoặc của các cổ đông nước ngoài.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH

Khi bạn đăng ký thành lập doanh nghiệp dưới mô hình Công ty TNHH. Bạn cần chuẩn bị những tài liệu như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký Công ty hợp danh
 • Bản Điều lệ của công ty
 • Danh sách các thành viên ở trong công ty.
 • Các giấy tờ liên quan đến thành viên trong công ty, sử dụng bản sao. Bao gồm:

+ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Sổ hộ chiếu của các thành viên trong Công ty TNHH

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập Công ty TNHH

+ Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Hộ chiếu của người đại diện cho Công ty TNHH.

Hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp tư nhân

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nghiệp tư nhân nhân, bạn cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị để đăng ký doanh nghiệp
 • Bản sao của các giấy tờ: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh thư, Sổ hộ chiếu. Sử dụng của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp của doanh nghiệp.

Xem thêm: 

Ngành Kế toán và những ưu, nhược điểm mà không phải ai cũng biết

Chữ ký trên hóa đơn GTGT và những mức xử phạt nếu vi phạm

 Chốt sổ bảo hiểm xã hội cần làm những thủ tục gì?