Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS để tính trung bình cộng theo nhiều điều kiện trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 12/02/2020
ketoan.vn
66 Lượt đọc

Hàm AVERAGEIFS được dùng để tính trung bình cộng của các số thỏa mãn nhiều điều kiện cho trước. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel.

1. Cấu trúc hàm AVERAGEIFS

Cú pháp hàm: =AVERAGEIFS(average_range; criteria_range1; criteria1; [criteria_range2; criteria2]; …)

Trong đó:

 • Average_range: đối số bắt buộc, là vùng tính giá trị trung bình. Bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria_range1, criteria_range2,…:Criteria_range1 là đối số bắt buộc, criteria_range tiếp theo là đối số tùy chọn. Là vùng điều kiện.
 • Criteria1, criteria2,…: Criteria1 là đối số bắt buộc, các criteria tiếp theo là đối số tùy chọn. Là điều kiện.

Lưu ý: 

 • Nếu một ô trong vùng điều kiện trống, hàm AVERAGEIFS sẽ mặc định ô đó bằng 0.
 • Nếu average_range là trống hoặc dạng văn bản, hàm AVERAGEIFS sẽ trả về giá trị lỗi #DIV0! .
 • Mỗi criteria_range phải có cùng kích cỡ và hình dạng.
 • Nếu không có ô nào đáp ứng tất cả các tiêu chí, AVERAGEIFS sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0! .
 • Có thể dùng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong điều kiện để thay thế cho ký tự.

2. Cách sử dụng hàm AVERAGEIFS

Ví dụ ta có bảng điểm thi toán và văn của các học sinh như hình dưới.

a. Tính trung bình điểm thi văn của những học sinh Nữ có điểm thi toán lớn hơn 5

=AVERAGEIFS(E2:E11;C2:C11;”Nam”;D2:D11;”>5″)

Trong đó:

 • E2:E11 là vùng điểm thi văn cần tính trung bình cộng
 • C2:C11 là vùng điều kiện giới tính
 • “Nam” là điều kiện giới tính là Nam
 • D2:D11 là vùng điều kiện điểm thi toán
 • “>5” là điều kiện điểm thi toán lớn hơn 5

b. Tính điểm thi toán trung bình của những học sinh nữ có tên bắt đầu bằng H

Ta có công thức tính như sau: =AVERAGEIFS(D2:D11;C2:C11;”Nữ”;B2:B11;”H*”)

Trong đó:

 • D2:D11 là vùng điểm thi văn cần tính trung bình cộng
 • C2:C11 là vùng điều kiện giới tính
 • “Nwx” là điều kiện giới tính là Nữ
 • B2:B11 là vùng điều kiện tên
 • “H*” là điều kiện tên bắt đầu bằng H. Dấu * được thay cho các ký tự

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn sử dụng hàm AVERAGEIFS trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm DMAX để tìm giá trị lớn nhất thỏa mãn điều kiện cho trước trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm FIXED để làm tròn số trong Excel

Mẹo Excel: Cách sử dụng hàm DMIN để tìm giá trị nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *