Hướng dẫn sử dụng hàm FIXED để làm tròn số trong Excel

Đăng bởi Nguyễn Tiến Huy - 09/02/2020
ketoan.vn
308 Lượt đọc

Hàm FIXED được sử dụng để làm tròn tới số thập phân đã xác định, sau đó trả về kết quả dưới dạng văn bản. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm FIXED trong Excel.

1. Cấu trúc hàm FIXED

Cú pháp hàm: =FIXED(number; [decimals]; [no_commas])

Trong đó:

 • number: Đối số bắt buộc, là số mà bạn muốn làm tròn và chuyển thành văn bản.
 • decimals: Đối số tùy chọn, là số chữ số nằm bên phải dấu thập phân.
 • no_commas: Đối số tùy chọn, là giá trị logic được trả về nếu chuỗi văn bản trả về bao gồm dấu phẩy.

Lưu ý:

 • Nếu decimals bị bỏ qua, nó sẽ lấy giá trị mặc định là 2.
 • Nếu decimals là số âm, số thập phân sẽ được làm trong từ số bên trái dấu thập phân.
 • no_commas là TRUE nếu dấu phẩy không được bao gồm trong chuỗi văn bản trả về.
 • no_commas là FALSE nếu dấu phẩy được bao gồm trong chuỗi văn bản trả về.
 • Nếu đối số no_commas bị bỏ qua, nó sẽ sử dụng giá trị mặc định là FALSE.
 • Số trong Microsoft Excel không bao giờ được có quá 15 chữ số có nghĩa, nhưng đối số thập phân có thể lớn đến 127.
 • Sự khác nhau chính giữa việc định dạng một ô có chứa số bằng lệnh và định dạng số trực tiếp bằng hàm FIXED là hàm FIXED chuyển đổi kết quả của nó thành văn bản. Số được định dạng bằng lệnh Ô vẫn là số.
 • Hàm FIXED sẽ trả về kết quả lỗi #VALUE! nếu đối số được cung cấp không phải kiểu số.

2. Cách sử dụng hàm FIXED

Ví dụ ta cần chuyển đổi số 345,678 thành văn bản và làm tròn đến các số vị trí thập phân khác nhau như sau:

 • Làm tròn số trong ô A2 sang trái dấu thập phân hai chữ số
 • Làm tròn số trong ô A2 sang phải dấu thập phân một chữ số
 • Làm tròn số trong ô A2 sang trái dấu thập phân một chữ số
 • Làm tròn số trong ô A3 sang trái dấu thập phân một chữ số, không có dấu phẩy
 • Làm tròn số trong ô A3 sang phải dấu thập phân một chữ số, có bao gồm dấu phẩy

Ta có công thức cho từng trường hợp như sau:

 • Làm tròn số trong ô A2 sang trái dấu thập phân hai chữ số: =FIXED(A1)
 • Làm tròn số trong ô A2 sang phải dấu thập phân một chữ số: =FIXED(A1;1)
 • Làm tròn số trong ô A2 sang trái dấu thập phân một chữ số: =FIXED(A1;-2)
 • Làm tròn số trong ô A3 sang trái dấu thập phân một chữ số, không có dấu phẩy: =FIXED(A1;-1;TRUE)
 • Làm tròn số trong ô A3 sang phải dấu thập phân một chữ số, có bao gồm dấu phẩy: =FIXED(A1;1;FALSE)

Ta thu được kết quả như hình dưới:

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm FIXED để làm tròn số trong Excel. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm

Cách sử dụng hàm CONVERT để chuyển đổi đơn vị tính trong Excel

Hướng dẫn sử dụng hàm CHOOSE trong Excel

Cách dùng hàm ABS để tính giá trị tuyệt đối trong Excel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *