Kinh nghiệm Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

1371

Để giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc, người nộp thuế phải nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy người nộp thuế phải chuẩn bị những gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với con

Đối với con, hồ sơ chứng minh bao gồm:

– Con dưới 18 tuổi: bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có).

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

– Con đang theo học tại các bậc học:

+ Bản chụp Giấy khai sinh.

+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

– Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng:

+ Các giấy tờ liên quan theo từng trường hợp trên.

+ Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với vợ hoặc chồng

Hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Nếu vợ, chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần có thêm:

+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật.

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp

Hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế. Ví dụ như:

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

+ Bản chụp giấy khai sinh

+ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nếu trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm: bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật hoặc bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

Đối với các cá nhân khác

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

Với các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng, hồ sơ gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh.

– Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Ví dụ như:

+ Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu).

+ Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu).

+ Bản tự khai của người nộp thuế kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang sống cùng; và về việc người phụ thuộc hiện đang cư trú tại địa phương không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không sống cùng).

– Nếu trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm:

+Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động.

+ Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

Cá nhân cư trú là người nước ngoài

Cá nhân cư trú là người nước ngoài cần nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc trong từng trường hợp nêu trên.

Nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

Trên đây là hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh đối với từng trường hợp người phụ thuộc. Mời bạn đọc tham khảo để chủ động trong việc quyết toán thuế. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm:

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất

Mời tải về Các biểu mẫu tiền lương chuẩn theo Thông tư 200

Tải về hệ thống chứng từ kế toán tài sản cố định chuẩn theo Thông tư 133